Innlegg: Skivebom om tjenestepensjon

Konkurransetilsynet oppfordret i DN 7. desember norske kommuner til å konkurranseutsette sine pensjonsordninger. Oppfordringen har gitt opphav til kommentarer som bringer tankene tilbake til gode gamle dager. Da slapp man å velge så mye. Telefontjenester kjøpte man fra Televerket, mens man klarte seg utmerket med NRK når man så på tv eller hørte på radio. Hva skal man vel med konkurranse?

Innlegget er skrevet av Gjermund Nese, avdelingsdirektør for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet

I et innlegg i DN 9. desember 2021 skriver Egil Johansen, kommunedirektør i Tønsberg og styreleder i KLP , at det er begrenset hvor mange millioner norske kommuner kan spare på konkurranseutsetting. Dette begrunnes med at selve pensjonsutbetalingene er tariffestet og ikke påvirkes av leverandør. Dermed vil konkurransen måtte skje på forvaltning og administrasjon.

Det er mulig at Johansen og KLP mener at konkurranse om å tilby norske kommuner best og billigst mulig forvaltning og administrasjon av pensjonsordningene er uvesentlig. Det vil være oppsiktsvekkende om kommunene selv tenker på samme måte.

Johansen fremhever i tillegg at de fleste kommuner ønsker å bli værende hos KLP blant annet fordi «KLP er konkurransedyktig på pris, best på kvalitet».

Det er kanskje ikke så overraskende at slike synspunkter kommer fra KLP sin styreleder.

Konkurransetilsynets budskap er at norske kommuner selv må finne ut hvilke besparelser de kan oppnå og om deres eksisterende leverandør faktisk gir det beste tilbudet på både forvaltning og administrasjon. Dette kan de kun finne svaret på gjennom å faktisk innhente tilbud fra konkurrerende aktører gjennom anbudskonkurranser. Deretter kan de velge det beste tilbudet.

Hvem norske kommuner bør velge som leverandør av sine pensjonsordninger, har Konkurransetilsynet ingen oppfatning av, men ved å utnytte konkurransen i markedet kan de sikre seg et best mulig tilbud.

Konkurransetilsynet er av den klare oppfatning at kommunene, ved å konkurranseutsette, kan spare penger som de kan bruke på andre gode formål for sine innbyggere. Dette oppnår man altså uten at det går ut over pensjonsutbetalingene til de ansatte i kommunene siden disse er tariffestet og upåvirket av hvilken leverandør man velger.

Johansen mener også at det er konkurranse i markedet gjennom at norske kommuner kan velge å opprette egne pensjonskasser. Det samme fremheves av Sissel Skoghaug og Pål Skarsbak i Fagforbundet i et innlegg i DN 14. desember .

Egen pensjonskasse kan være et alternativ for noen kommuner – typisk store kommuner – men er ikke er en reell mulighet for flertallet av norske kommuner, og det vil ikke på langt nær være tilstrekkelig til å sikre konkurransen i markedet.

Konkurransetilsynets oppfordring til norske kommuner om å gjennomføre anbudskonkurranser og gjøre sitt valg av pensjonsleverandør på bakgrunn av en reell vurdering av alternative tilbud står derfor ved lag.

Innlegget ble publisert av Dagens Næringsliv 17. desember 2021

Gjermund Nese, Konkurransetilsynet