Lærling

Konkurransetilsynet er en godkjent lærebedrift, og tilbyr læreplasser innen service- og administrasjonsfag eller IKT. Læreplassene vil være tilknyttet administrasjons- og organisasjonsavdelingen i Konkurransetilsynet.

I Konkurransetilsynet vil en lærevillig og engasjert lærling få store utviklingsmuligheter både faglig og personlig, i et variert og spennende arbeidsmiljø.

Vi kan tilby læreplass for lærlinger med vidergående kurs II innen service- og administrasjonsfaget eller IKT servicefag.