Konkurranse om arbeidstakere er viktig

En ny rapport fra de nordiske konkurransetilsynene viser at avtaler mellom bedrifter om å ikke rekruttere hverandres ansatte kan være skadelig for både arbeidere og forbrukere.

Konkurransetilsynet har sammen med tilsyn i andre nordiske land undersøkt hvordan avtaler som påvirker arbeidsmarkedet kan utgjøre brudd på konkurranselovgivningen. Undersøkelsene ser særlig nærmere på avtaler om å holde lønnsnivået nede eller om å ikke rekruttere hverandres ansatte. I tillegg til å påvirke lønn og andre arbeidsvilkår negativt, kan slike avtaler ha uheldige virkninger for forbrukerne.

– Avtaler mellom bedrifter om å ikke rekruttere hverandres ansatte gjør at arbeidskraften ikke flyter der det er størst behov for den. Det kan føre til redusert konkurranse og svekket innovasjon, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

De siste årene har konkurransebegrensende avtaler som påvirker arbeidstagere fått stor oppmerksomhet i andre europeiske land og i USA, og konkurransemyndigheter i disse landene har også hatt flere saker. Den nordiske rapporten beskriver hvordan slike avtaler også kan være en utfordring i Norge, selv om både arbeidstagere og arbeidsgivere i de nordiske landene er organisert på en helt annen måte enn andre steder i verden.

I rapporten vises det blant til undersøkelser blant norske bedrifter som indikerer at avtaler om å ikke rekruttere hverandres ansatte ikke er uvanlig.

– Gjennom denne rapporten ønsker Konkurransetilsynet å rette søkelyset mot konkurransebegrensende avtaler som påvirker arbeidsmarkedet. Slike avtaler kan være brudd på konkurranselovgivningen, uttaler Søreide.

36952
Portrettfoto av Tina Søreide
Tina Søreide, konkurransedirektør.

Pressetelefon: 47 66 77 77