Konkurransedirektør blir NHH-professor igjen

Lars Sørgard har etter en betenkningstid bestemt seg for å ikke søke nytt åremål som direktør for Konkurransetilsynet.

Stillingen som konkurransedirektør er et åremål på seks år. Nå er perioden snart slutt, og stillingen ble i dag lyst ut. Lars Sørgard fortsetter som direktør i Konkurransetilsynet ut januar 2022, men skal da tilbake til stillingen som professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Jobben som konkurransedirektør er svært givende og utfordrende, og jeg er stolt over det vi i Konkurransetilsynet har fått til de siste seks årene. Etter en betenkningstid har jeg likevel bestemt meg for å gå tilbake til stillingen som professor ved NHH, som jeg har hatt permisjon fra i disse årene. Det ligger ingen dramatikk bak denne beslutningen, sier Lars Sørgard.

Under Lars Sørgards ledelse har Konkurransetilsynet fattet vedtak om alvorlige brudd på konkurranseloven gjennom en rekke store saker, og til sammen ilagt milliarder i gebyrer. Det har også blitt lagt ned forbud mot en rekke konkurranseskadelige fusjoner og oppkjøp, blant annet i ferge- og pizzamarkedet. Sørgard har også ledet tilsynets omfattende satsing for bedre konkurranse i dagligvaremarkedet.

– Vi ansatte skulle gjerne hatt Lars Sørgard med videre som direktør for Konkurransetilsynet. Han er en svært godt ansett leder og nyter stor respekt for sin faglige dyktighet. Samtidig har vi satt pris på hans åpenhet rundt tilsynets saker, sier Kristin Davidsen, tillitsvalgt for juristene i Konkurransetilsynet.

Prosessen med å finne Lars Sørgards erstatter er nå i gang. Det er rekrutteringsselskapet BackerSkeie som har fått oppdraget fra Næringsdepartementet med å ansatte ny direktør for Konkurransetilsynet. Den nye direktøren skal oppnevnes av Kongen i statsråd.

Les utlysningsteksten her >>

Lars Sørgard
*Har vært direktør for Konkurransetilsynet siden januar 2016
*Var Konkurransetilsynets første sjeføkonom 2004-2007 og med det sentral i arbeidet med å bygge opp Konkurransetilsynet da de flyttet til Bergen i perioden 2004-06
*Har bakgrunn som professor ved Norges handelshøyskole (NHH). Hans fagområde har i en årrekke vært konkurransepolitikk, og han har vært svært aktiv innenfor både undervisning og forskning på dette feltet.
*Har vært sentral i å utvikle det sterke fagmiljøet innen konkurransefeltet i Bergen, og har blant annet vært sentral i oppbyggingen av BECCLE (Bergen Center for Competition Law and Economics).
*Har vært forskningssjef og styreleder ved SNF (Samfunns- og næringslivsforskning).
*Er en etterspurt foredragsholder. Har også deltatt i en rekke offentlige utvalg, blant annet utvalget som kom med forslag til revidert konkurranselov i 2012

24791
Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77