Konkurransedirektør Lars Sørgard

Lars Sørgard har i dag 25. januar tiltrådt som konkurransedirektør.

– Jeg gleder meg veldig til å lede et faglig kompetent tilsyn som skal avdekke og forhindre brudd på konkurransereglene, og som skal stoppe fusjoner og oppkjøp som svekker konkurransen. Svekket konkurranse kan føre til høyere priser, dårligere utvalg og dårligere service, til skade for forbrukerne, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurransetilsynet skal også være en aktiv og synlig fagmyndighet i den offentlige debatten.

– Konkurransetilsynet skal utfordre etablerte ordninger og legge til rette for innovative og effektive løsninger som gir sunn konkurranse til beste for forbrukere og næringsliv, sier Sørgard.

Stillingen som konkurransedirektør er en åremålsperiode på seks år med mulighet for forlengelse inntil seks nye år.

Lars Sørgard

  • Sørgard har bakgrunn som professor ved Norges handelshøyskole (NHH). Han har faglig spisskompetanse innen konkurransepolitikk og har vært svært aktiv innenfor både undervisning og forskning.
  • Sørgard har vært en sentral person i å utvikle det sterke fagmiljøet innen konkurransefeltet, og har blant annet vært sentral i oppbyggingen av BECCLE (Bergen Center for Competition Law and Economics).
  •  Lars Sørgard har ledererfaring fra NHH-miljøet, blant annet som forskningssjef ved SNF (Samfunns- og næringslivsforskning) hvor han også har vært styreleder.
  • Lars Sørgard var Konkurransetilsynets første sjeføkonom, i perioden 2004-2007, og var dermed sentral i å bygge opp Konkurransetilsynet i Bergen.
  • Sørgard er en etterspurt foredragsholder og kompetanseperson internasjonalt. Han har også deltatt i en rekke offentlige utvalg, blant annet utvalget som kom med forslag til revidert konkurranselov i 2012
Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Kontaktinformasjon
Lars Sørgard
Pressebilder >>

Pressetelefonen : 47 66 77 77