Konkurranseloven 10 år på Svalbard

I forbindelse med at konkurranseloven har vært gjeldende på Svalbard i 10 år, holdt Konkurransetilsynet seminar for næringslivet i Longyearbyen.

Tre representanter fra Konkurransetilsynet gav en innføring i konkurranseloven, og om hvorfor god konkurranse er bra for forbrukere og bedriftskunder.

– Konkurranse er viktig, også på Svalbard. Her er det stor endring med mye næringsutvikling, og det er viktig at bedriftene har kunnskap om konkurranseloven, sier seniorrådgiver i Konkurransetilsynet Magnus Friis Reitan, som var en av innlederne på seminaret som ble hodt 30. april.

Han og to kolleger fra Konkurransetilsynet gav først en kort innføring i tilsynets kontroll med fusjoner og oppkjøp, som innebærer at tilsynet griper inn dersom en fusjon mellom to bedrifter vil begrense konkurransen. De gav også en innføring i forbudet mot misbruk av dominerende stilling.

– Det er ikke ulovlig å være stor, men dersom du er dominerende i et marked, har du et særlig ansvar for ikke å legge hindre i veien for at det etableres nye konkurrenter i markedet. Eksempler på handlinger som kan utgjøre misbruk av dominerende stilling, er eksklusivavtaler, lojalitetsrabatter, leveringsnektelse, koblingssalg og prisdumping.

Konkurransetilsynet snakket også om ulovlig samarbeid mellom konkurrenter. Det er forbudt for konkurrenter å avtale priser eller å dele markeder mellom seg. Slikt samarbeid skader kundene, enten de er forbrukere eller andre bedrifter.

Tilhørerne fra næringslivet fikk mulighet til å stille spørsmål, og representantene fra Konkurransetilsynet informerte om mulighetene for å ta kontakt med tilsynet.

– Vi er helt avhengige av tips og andre henvendelser fra næringslivet, så det er bare å ta kontakt. I små, lokale samfunn, som for eksempel Longyearbyen, med få bedrifter i hver næring, er det særlig risiko for at konkurransen begrenses, sier Reitan.

Konkurranseloven har vært gjeldende på Svalbard siden 1. juli 2009.

20058
Bilde av Kristin Davudsen som holder en presentasjon.
Kristin Davidsen, førstekonsulent i Konkurransetilsynet.