Konkurranseloven 10 år på Svalbard

I forbindelse med at konkurranseloven har vært gjeldende på Svalbard i 10 år, holdt Konkurransetilsynet seminar for næringslivet i Longyearbyen.

Tre representanter fra Konkurransetilsynet gav en innføring i konkurranseloven, og om hvorfor god konkurranse er bra for forbrukere og bedriftskunder.

– Konkurranse er viktig, også på Svalbard. Her er det stor endring med mye næringsutvikling, og det er viktig at bedriftene har kunnskap om konkurranseloven, sier seniorrådgiver i Konkurransetilsynet Magnus Friis Reitan, som var en av innlederne på seminaret som ble hodt 30. april.

Han og to kolleger fra Konkurransetilsynet gav først en kort innføring i tilsynets kontroll med fusjoner og oppkjøp, som innebærer at tilsynet griper inn dersom en fusjon mellom to bedrifter vil begrense konkurransen. De gav også en innføring i forbudet mot misbruk av dominerende stilling.

– Det er ikke ulovlig å være stor, men dersom du er dominerende i et marked, har du et særlig ansvar for ikke å legge hindre i veien for at det etableres nye konkurrenter i markedet. Eksempler på handlinger som kan utgjøre misbruk av dominerende stilling, er eksklusivavtaler, lojalitetsrabatter, leveringsnektelse, koblingssalg og prisdumping.

Konkurransetilsynet snakket også om ulovlig samarbeid mellom konkurrenter. Det er forbudt for konkurrenter å avtale priser eller å dele markeder mellom seg. Slikt samarbeid skader kundene, enten de er forbrukere eller andre bedrifter.

Tilhørerne fra næringslivet fikk mulighet til å stille spørsmål, og representantene fra Konkurransetilsynet informerte om mulighetene for å ta kontakt med tilsynet.

– Vi er helt avhengige av tips og andre henvendelser fra næringslivet, så det er bare å ta kontakt. I små, lokale samfunn, som for eksempel Longyearbyen, med få bedrifter i hver næring, er det særlig risiko for at konkurransen begrenses, sier Reitan.

Konkurranseloven har vært gjeldende på Svalbard siden 1. juli 2009.

Kristin Davidsen, førstekonsulent i Konkurransetilsynet.