Konkurransepodden: Bedriftsledere og ulovlig samarbeid

Ifølge en ny undersøkelse mistenker så mye som en av tre bedriftsledere at det skjer ulovlig samarbeid i egen bransje. Samtidig har flere bedrifter fått økt kjennskap til konkurransereglene, og mange har satt i verk tiltak som skal hindre at de brytes. I den nye episode av Konkurransepodden forklarer vi også hvordan Konkurransetilsynets amnestiordning kan være løsningen for å komme seg ut av et ulovlig samarbeid.

I denne episoden forklarer konkurransedirektør Lars Sørgard hva slags typer samarbeid som kan være ulovlig etter konkurranselovens §10.

– At bedriftsledere sier at de oppfatter at det skjer ulovlig samarbeid i egen bransje gir grunn til bekymring. Bare det å drøfte priser med konkurrentene kan fort være på feil side av loven. Men også det å bli enig om å slutte med priskampanjer eller å for eksempel utveksle priser i forkant av et anbud er noe som kan være ulovlig, sier Lars Sørgard.

Den omfattende undersøkelsen blant bedriftslederne ble utført av Kantar i november på oppdrag fra Konkurransetilsynet. Nærmere 3000 bedriftsledere fra ulike bransjer har svart på undersøkelsen, og studien har en høy svarprosent sammenlignet med lignende studier.

Selv om mange mener at det skjer ulovlig samarbeid i egen bransje har kjennskapen til konkurransereglene økt betydelig siden 2017. For eksempel har andelen som kjenner forbudet mot ulovlig samarbeid økt fra 46 % til 65 %. Undersøkelsen viser også at bedriftslederne har fått økt kjennskap til forbudet mot misbruk av dominans.

-Det er svært positivt at flere bedriftsledere sier at bedriften deres blant annet endrer avtaler med andre bedrifter, for å unngå å bryte konkurransereglene. Og en rekke bedrifter dropper også fusjoner og oppkjøp i frykt for at vi stopper de. Det er godt nytt, fordi det viser at konkurransereglene nettopp har en forebyggende og preventiv virkning, sier Lars Sørgard.

Sørgard tar i denne episoden også for seg tilsynets amnestiordning og hvordan den kan være veien ut av et ulovlig samarbeid. Og bør amnestiordningen også utvides slik at den som melder fra også slipper å betale erstatning til kundene?

I tillegg forklarer avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen hensikten med den såkalte opplysningsplikten. Blant annet forklarer hun hvorfor noen selskaper er pålagt å opplyse Konkurransetilsynet om alle oppkjøp, også de som er under terskelen for meldeplikt. Hva kan bli konsekvensen dersom de lar være?

Du kan høre Konkurransepodden i Acast. Du kan også høre podcasten i Itunes, Spotify eller der du foretrekker å høre podcast.

36066
36068