Konkurransepodden: Konkurransepolitikk fremmer bærekraft

Hvordan kan konkurransemyndighetene bidra til at Norge når sine nasjonale mål for utslippskutt? I en ny episode av Konkurransepodden forklarer vi hvordan konkurransepolitikken kan bidra til å fremme bærekraft og miljøvennlige løsninger. Du får også høre hvordan bærekraftsatsingen påvirker Konkurransetilsynets prioriteringer.

Det pågår en stor internasjonal debatt om bærekraft og konkurransepolitikk. Konkurransemyndigheter i mange land diskuterer nå hvordan konkurransepolitikken kan bidra til for eksempel reduksjon i utslipp av klimagasser. Blant annet handler det om hvordan myndighetene håndhever og prioriterer saker.

– Aktiv fusjonskontroll og god håndheving av konkurransereglene kan bidra til at Norge når sine bærekraftsmål. For Konkurransetilsynet handler det blant annet om prioriteringer. Dersom det står mellom to ellers stort sett like saker som det kan være aktuelt for tilsynet å prioritere, skal den saken som bidrar mest til bærekraft, prioriteres, forteller økonom i Konkurransetilsynet, Magnus Friis Reitan.

Bærekraft kan handle om alt fra utslipp til dyrevelferd. Markedsavdelingene i Konkurransetilsynet har identifisert ulike næringer som er særlig viktige med tanke på klimautslipp. Elbillading er ett av markedene der tilsynet har vært aktivt inne for å sørge for god konkurranse. Blant annet innførte Konkurransetilsynet i januar 2022 opplysningsplikt for de fem største aktørene i markedet for hurtig- og lynlading av elbiler.

Innenfor alle sakstypene tilsynet jobber med, kan konkurransebegrensende handlinger likevel være lovlige, og oppkjøp likevel tillates, dersom de gir opphav til effektivitetsgevinster som også kommer forbrukerne til gode. Det vil for eksempel si at dersom et oppkjøp begrenser konkurransen, kan likevel dokumenterte miljøgevinster som kommer forbrukerne til gode føre til at oppkjøpet godtas. Men dette er noe som vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Norge skal kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030 og være klimanøytralt i 2050. Dette krever en stor grønn omstilling og at selskaper finner på nye og mer miljøvennlige løsninger. Da er det viktig med håndheving av konkurranselovens §11, som handler om misbruk av dominerende stilling, fusjonskontroll for å hindre at nytenkende utfordrere ikke kjøpes opp, og håndheving av §10 om ulovlig samarbeid.

– Bedrifter må tenke nytt og lage produkter som miljøbevisste forbrukere ønsker. I tillegg må de kutte utslipp for å slippe stadig høyere avgifter på klimagassutslipp. Med god konkurranse må bedriftene kappes om å nå disse målene. Slik kan konkurranse bidra til innovasjon og nye grønne løsninger. Konkurransetilsynet må passe på at store etablerte aktører ikke presser mindre og mer innovative selskaper ut av markedene, og at eksisterende konkurrenter fortsetter å konkurrere med hverandre, sier Magnus Friis Reitan.

Du kan høre Konkurransepodden i Acast. Du kan også lytte i Itunes, Spotify eller der du foretrekker å høre podcast. 

37537

Du kan høre Konkurransepodden i Acast. Du kan også lytte i Itunes, Spotify eller der du foretrekker å høre podcast.