Konkurransepodden: Mer muskler til Konkurransetilsynet?

Konkurransetilsynet vil ha helt nye virkemidler for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet. En justering av konkurransereglene kan gjøre det mulig for tilsynet å gripe inn raskere enn i dag. Flere andre land har innført eller vurderer å innføre et slikt konkurransefremmende verktøy. Hvordan kan det bedre den norske dagligvarekonkurransen?

Det har over tid vært stor diskusjon om hva som bør gjøres med det norske dagligvaremarkedet. Stortinget vedtok nylig noen forslag til endringer i reguleringen av markedet, og flere av punktene skal nå utredes.

I en ny episode av Konkurransepodden forklarer vi hvorfor en justering av konkurransereglene kan være det mest treffsikre virkemidlet for å bedre konkurransen i det norske dagligvaremarkedet.

– Konkurransereglene er som med andre regler, de bør justeres nå og da. I Norge har vi høye dagligvarepriser, og det bør vi gjøre noe med. Vi har nå foreslått at tilsynet får bruke et bransjespesifikt konkurransefremmende verktøy, et supplement til konkurranseloven, som innebærer at man kan løse konkurransehindringer raskere enn i dag, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Dette ville i praksis innebære at Konkurransetilsynet vurderer et aktuelt marked, for eksempel dagligvaremarkedet. Dersom tilsynet finner utfordringer vil man på bakgrunn av en skadehypotese gjøre grundige undersøkelse av forholdene. Dersom tilsynet finner konkurranseskadelige forhold vil tilsynet, etter at berørte parter er hørt, kunne kreve avhjelpende tiltak, enten adferdstiltak eller strukturelle tiltak.

Nylig vedtok Stortinget forslag som kan føre til endringer i reguleringen av dagligvaremarkedet. Det handler blant annet om regulering av kjedenes innkjøpsbetingelser, regelverk knyttet til egne merkevarer, og hvorvidt man kan hindre dagligvarekjedene i å bruke klausuler som hindrer andre selskaper i å etablere seg i ledige butikklokaler.

Samtidig har Konkurransetilsynet kommet med konkurransefaglige råd og anbefalinger i et ferskt notat sendt til Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi bruker nå tid på å sette oss inn i vedtaket fra Stortinget og forslaget regjeringen har kommet med. Men vi mener per nå at det verktøyet Konkurransetilsynet har foreslått vil være mer treffsikkert og mer fremtidsrettet for å ta tak i konkrete problemstillinger. Utfordringen med forskriften som er foreslått er at den kanskje ikke vil være treffsikker og fremtidsrettet nok, sier avdelingsdirektør Beate Berrefjord.

Du kan høre Konkurransepodden i Acast. Du kan også lytte i Itunes, Spotify eller der du foretrekker å høre podcast.

37440