Konkurransepodden: Søreide og Sørgard om fremtidens konkurransepolitikk

Tina Søreide tar i dag over som ny direktør for Konkurransetilsynet. Som professor har hun blant annet forsket på korrupsjon. I ny episode av Konkurransepodden får du høre hvordan hun ser på tilsynets saker og prioriteringer fremover. Og hvilke tanker har hun om straff og sanksjoner mot selskaper som bryter konkurranseloven?

Du kan høre Konkurransepodden i Acast. Du kan også høre podcasten i Itunes, Spotify eller der du foretrekker å høre podcast.

I denne 14. episoden diskuterer vi blant annet hva som er passende straff og gebyrnivå for selskaper som bryter konkurransereglene. Og bør Norge gjøre som EU og legge til rette for flere private søksmål fra kunder når selskaper for eksempel har samarbeidet ulovlig?

– Fra et økonomisk perspektiv bør gebyrer være på et slikt nivå at de har en avskrekkende effekt. Konsekvensene av konkurranserettslige lovbrudd bør være så betydelige at andre aktører forstår at slike ulovligheter ikke lønner seg. Dette er i samfunnets interesse, og er viktig ikke bare for forbrukerne, men også for næringslivsaktørene som overholder lover og regler og konkurrerer på rettferdig vis, sier Tina Søreide.

Ifølge Søreide er tilsynets amnestiordning viktig. Den gjør at selskaper som er først ute med å melde fra om lovbrudd kan være trygg på at de slipper store sanksjoner.

Tina Søreide etterfølger Lars Sørgard, som nå er tilbake som professor og forsker ved Norges Handelshøyskole (NHH). Sørgard mener Norge bør vurdere å innføre skadeerstatningsdirektivet, slik EU har gjort. Det vil åpne for flere private søksmål mot selskaper som har samarbeidet ulovlig og på den måten påført forbrukerne ekstrakostnader.

– Det er viktig å avskrekke selskaper fra i det hele tatt å danne karteller. Ulovlig samarbeid må ikke være lønnsomt. Hvis vi i tillegg til gebyrer fra myndighetene får flere privatrettslige søksmål vil de verste kartellene merke det. Private søksmål der bedriftene må betale til kundene ut fra hvor mye de har overpriset kan være så avskrekkende at det hindrer fremtidige karteller. Samtidig bør det vurderes om aktører som melder fra gjennom amnestiordningen bør slippe unna også privatrettslige søksmål, sier Lars Sørgard.

Tina Søreide mener det i større grad bør vurderes konsekvenser for involverte individer i forbindelse med konkurranselovbrudd. Det vil si at direktører eller ansvarlige i bedrifter kan bli holdt personlig ansvarlig for lovbrudd eller fradømmes retten til å fortsette i samme stilling.

– Effektiv håndheving handler ikke bare om konsekvenser for bedrifter. Det bør også være en reell risiko for konsekvenser for individene som er involvert i det ulovlige, sier Tina.

Du får i denne episoden også høre hvilke saker og områder Søreide og Sørgard mener vil være viktig for norske konkurransemyndigheter fremover. Lars Sørgard peker blant annet på dagligvaremarkedet, digitale markeder og bærekraft som områder tilsynet må prioritere fremover.

-Tilsynet vil de neste årene trolig bli mer utfordret på hvor grensen bør gå mellom regulering og konkurranse. Samtidig må konkurransemyndighetene også ha i tankene hvordan konkurransereglene kan bidra til å utjevne ulikheter i samfunnet. I USA ser man tydelig at når noen selskaper får vokse seg store fører det til at noen blir veldig rike og ulikhetene blir store, sier Sørgard.

36222
Konkurransedirektør Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide
36224
Lars Sørgard og Tina Søreide i Konkurransepodden
Lars Sørgard og Tina Søreide i Konkurransepodden

Pressetelefon: 47 66 77 77