Konkurransereglene under koronakrisen – felles uttalelse fra EU/EØS landene

Konkurransetilsynet slutter seg til en felles uttalelse fra det europeiske nettverket av konkurransemyndigheter (ECN – European Competition Network) i dag. 

I uttalelsen trekker man frem hvordan det er mulig å håndtere ulike konkurranserettslige sider av de utfordringene koronakrisen fører med seg. Siden den norske konkurranseloven er harmonisert med konkurransereglene i EU/EØS, vil Konkurransetilsynets tilnærming til disse utfordringene være den samme som i andre europeiske land.

– Dagens felles uttalelse er unik, og den viser at konkurransemyndighetene i samtlige EU/EØS-land tar koranakrisen på det ytterste alvor. Vi er også i Norge opptatt av forsyningssikkerhet særlig for samfunnskritiske varer og tjenester, og ser at det kan være behov for mer samarbeid mellom bedriftene for å sikre forsyninger enn det som normalt er tilfelle. Samtidig vil vi som alle de andre europeiske landene være på vakt mot de som eventuelt utnytter situasjonen til å øke prisene. Dette inkluderer utveksling av informasjon om langsiktig prissetting og forretningsstrategier, der denne typen kontakt ikke er nødvendig for å løse dagens forsyningssikkerhet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.


Følgende uttalelse i norsk oversettelse er i dag offentliggjort av ECN der Norge også deltar:

• ECN er fullstendig klar over de sosiale og økonomiske konsekvensene som er utløst av koronautbruddet i Europa.

• EU/EØS-konkurranserettens ulike bestemmelser gjør det mulig å ta hensyn til markedsforholdene og økonomisk utvikling, der dette er relevant og nødvendig. Konkurransereglene sikrer like konkurransevilkår mellom foretak. Dette formålet er fortsatt relevant også i en periode hvor foretak og økonomien som helhet, lider på grunn av krisesituasjonen.

• ECN forstår at denne ekstraordinære situasjonen kan utløse behov for at foretak samarbeider for å sikre levering og rettferdig distribusjon av produkter som det er knapphet på til alle forbrukere. I dagens situasjon vil ikke ECN aktivt gripe inn mot nødvendige og midlertidige tiltak som er iverksatt for å unngå vareknapphet.

• Tatt i betraktning den nåværende situasjonen, vil slike tiltak med liten sannsynlighet fremstå som problematiske, siden de enten ikke vil begrense konkurransen i strid med artikkel 101 TEUV/53 EØS eller fordi de vil generere effektivitetsgevinster som sannsynligvis vil oppveie eventuelle negative virkninger. Hvis foretak er i tvil om slike samarbeidsinitiativ er forenelig med EU/EØS-konkurransereglene eller nasjonale konkurranseregler, kan de til enhver tid kontakte Kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan eller den berørte nasjonale konkurransemyndigheten for uformell veiledning.

• Samtidig er det svært viktig å sikre at produkter som anses som nødvendig for å beskytte forbrukerens helse i dagens situasjon (f.eks. ansiktsmasker og desinfiseringsmidler), fortsetter å være tilgjengelige til konkurransedyktige priser. ECN vil derfor ikke nøle med å iverksette tiltak mot foretak som drar nytte av dagens situasjon gjennom ulovlig samarbeid eller ved å misbruke sin dominerende stilling.

• I denne sammenheng ønsker ECN å påpeke at det eksisterende regelverket tillater produsenter å fastsette maksimalpriser for sine produkter. Dette kan vise seg nyttig for å begrense mulighetene for uberettigede prisøkninger på distribusjonsleddet.

Les felles uttalelse fra det europeiske konkurransenettverket (ECN) her >>

Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Kontaktinformasjon:

Lars Sørgard, konkurransedirektør

Pressebilder >>

Pressetelefon: 47 66 77 77


Ønsker du epostvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>