Konkurransetilsynet anker Schibsted/Nettbil-dommen

Staten ved Konkurransetilsynet har anket Gulating lagmannsretts dom fra mars i år til Høyesterett. Lagmannsretten opphevet Konkurranseklagenemndas vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil.

-Konkurransetilsynet er ikke enig i lagmannsrettens dom og har derfor anket dommen til Høyesterett, sier juridisk direktør i Konkurransetilsynet Karin Stakkestad Laastad.

Konkurransetilsynet fattet vedtak som forbød transaksjonen i november 2020. Schibsted påklaget vedtaket til Konkurranseklagenemnda som stadfestet tilsynets vedtak i mai 2021. Schibsted tok ut søksmål for Gulating lagmannsrett, og lagmannsretten opphevet Konkurranseklagenemndas vedtak i mars i år.

1817
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77