Konkurransetilsynet og KOFA med ny besøksadresse

I dag er Konkurransetilsynet og KOFA på plass i Zander Kaaes gate 7 i Bergen etter ei travel flyttehelg. Vi er ferdig pakka opp med alle systema på plass, og er i gang med dei viktige jobbane vi har i arbeid.

Kontorbygget ligg like ved Bergen jernbanestasjon, der det er kort veg til tog, bybane, busstasjon og drosjehaldeplass. Det er bygarasje for bilar like ved bygget og sykkelparkering i bygget.

Vi ser fram til gode arbeidsår i våre nye og arbeidsfunksjonelle lokale, og ønskjer besøkande velkommen til Zander Kaaes gate 7.

Konkurransetilsynet og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen
Tlf 55 59 75 00
post@kt.no / post@kofa.no

Besøksadresse:
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen