Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler

Konkurransetilsynet tildeler i dag forskningsmidler fra prisreguleringsfondet til fem prosjekter innenfor konkurranseøkonomi- og rett.

Tildelingen skjer på bakgrunn av utlyste forskningsmidler høsten 2016, hvor det kom inn 16 søknader fra en rekke anerkjente forskningsmiljøer.

– Konkurransetilsynet har ved tildelingen av forskningsmidler lagt vekt på relevant og god forskning innenfor konkurranseøkonomi og konkurranserett, samtidig som prosjektporteføljen har forankring i ulike kompetansemiljø, sier sjeføkonom Kurt Brekke i Konkurransetilsynet.

– Forskningsmidlene som tildeles vil bidra til økt kunnskap på fagområdet, spredning av forskningsresultater og styrke ulike forskningsmiljø for konkurransemessige problemstillinger, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet.

 

Disse mottar forskningsmidler

Tilskuddsmottaker Prosjekt Beløp 2017 Beløp 2018 Totalt Vedtak
Beccle Seminarrekke, masterstipender og BECCLE-konferansen 2018 450.000,- 450.000,- 2017-1
Oslo Economics En generell modell for å estimere priseffekter av strukturendringer  600.000,- 600.000,- 2017-2
SNF New aspects of competition in media and network markets: implications for competition policy?  565.500,- 823.500,- 1.389.000,- 2017-3
SNF Banking markets: Local competition and risk taking 154.000,- 392.000,- 546.000,- 2017-4
SNF Industrial organization of legal and illegal cartels: dynamics in collution over time and jurisdiction 304.000,- 762.913,- 1.066.913 2017-5

 

Les mer om fondet her >>

2359
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, jurudisk direktør i Konkurransetilsynet.