Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler

Konkurransetilsynet tildeler i dag forskningsmidler fra prisreguleringsfondet til fem prosjekter innenfor konkurranseøkonomi- og rett.

Tildelingen skjer på bakgrunn av utlyste forskningsmidler høsten 2016, hvor det kom inn 16 søknader fra en rekke anerkjente forskningsmiljøer.

– Konkurransetilsynet har ved tildelingen av forskningsmidler lagt vekt på relevant og god forskning innenfor konkurranseøkonomi og konkurranserett, samtidig som prosjektporteføljen har forankring i ulike kompetansemiljø, sier sjeføkonom Kurt Brekke i Konkurransetilsynet.

– Forskningsmidlene som tildeles vil bidra til økt kunnskap på fagområdet, spredning av forskningsresultater og styrke ulike forskningsmiljø for konkurransemessige problemstillinger, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet.

 

Disse mottar forskningsmidler

TilskuddsmottakerProsjektBeløp 2017Beløp 2018TotaltVedtak
BeccleSeminarrekke, masterstipender og BECCLE-konferansen 2018450.000,-450.000,-2017-1
Oslo EconomicsEn generell modell for å estimere priseffekter av strukturendringer 600.000,-600.000,-2017-2
SNFNew aspects of competition in media and network markets: implications for competition policy? 565.500,-823.500,-1.389.000,-2017-3
SNFBanking markets: Local competition and risk taking154.000,-392.000,-546.000,-2017-4
SNFIndustrial organization of legal and illegal cartels: dynamics in collution over time and jurisdiction304.000,-762.913,-1.066.9132017-5

 

Les mer om fondet her >>

2359
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, jurudisk direktør i Konkurransetilsynet.