Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler

Konkurransetilsynet tildeler i dag forskningsmidler til fem prosjekter innenfor konkurranserett- og økonomi. Tildelingen skjer på bakgrunn av utlyste forskningsmidler høsten 2015, hvor det kom inn 15 søknader.

– Konkurransetilsynet har i tildelingen lagt vekt på god og relevant forskning, samtidig som prosjektporteføljen omfatter prosjekter både innen juss og økonomi forankret i ulike kompetansemiljø, sier Jan Gaute Sannarnes.

– Vi er glade for å ha mottatt mange gode søknader fra anerkjente forskningsmiljøer. Forskningsmidlene som tildeles vil bidra til økt kunnskap på fagområdet, spredning av forskningsresultater og styrke ulike forskningsmiljø for konkurransemessige problemstillinger, sier Sannarnes.

Disse mottar forskningsmidler:

  • Bergen Center for Competition Law and Economics – Seminarer, internasjonal konferanse, studentstipender.
  • Universitetet i Oslo – Årlig nordisk konferanse «Formal and informal enforcement of competition law».
  • Uni Rokkansenteret – The law and economics of exclusion.
  • SNF – Competition policy and strategy: The interplay between consumers, upstream and downstream market players.
  • Universitetet i Bergen – Prosjekt om konkurranseloven § 10

Fakta om forskningsfondet

  • Det alminnelige prisreguleringsfondets formål er å benytte midlene til forskning om konkurranseforhold og pris- og konkurransepolitiske virkemidler.
  • Fondet forvaltes av Konkurransetilsynet.
  • Fondet har midler til forskning og utredning innenfor konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger.
  • Fondet har et tildelingsbudsjett på inntil 6 millioner kroner per år.
  • Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner kan søke om midler fra fondet.

Kontaktinformasjon
Jan Gaute Sannarnes, nestleder økonomisk stab i Konkurransetilsynet
E-post: jgsa@kt.no
Tlf: 476 31 897