Kontakt oss om amnesti

Henvendelser om lempning kan rettes til Konkurransetilsynet på en av følgende måter:

e-post lempning@kt.no, eller kontakt

 

Erling Espeskog,
Spesialrådgiver
Mobil: +47 948 39 809
E-post: eres@kt.no

 

Vidar Erichsen,
Seniorrådgiver
Mobil: +47 911 29 409
E-post: vier@kt.no

 

Ved spørsmål om lempning er det mulig å være anonym.

Espeskog og Erichsen er en del av Konkurransetilsynets etterforskningsstab og har spesiell trening i å håndtere anonyme henvendelser.

Konkurransetilsynet vil umiddelbart igangsette behandlingen av en henvendelse om lempning, og så snart som mulig avholde et møte med lempningssøker.