Kontakt oss om amnesti

Henvendelser om lempning kan rettes til Konkurransetilsynet på en av følgende måter:

e-post lempning@kt.no, eller kontakt våre etterforskere på +47 456 59 524.

Ved spørsmål om lempning er det mulig å være anonym.

Konkurransetilsynets etterforskningsstab har spesiell trening i å håndtere anonyme henvendelser.

Konkurransetilsynet vil umiddelbart igangsette behandlingen av en henvendelse om lempning, og så snart som mulig avholde et møte med lempningssøker.