Sikker digital post

Konkurransetilsynet sender og mottar dokumenter gjennom følgende alternative sikre kanaler:

 • Til og fra virksomheter via DIFI eFormidling, Altinn og FIKS SvarUt / SvarInn.
 • Til og fra mottakere generelt via MS Outlook 365 kryptert epost med vedlegg.
 • Til og fra mottakere kryptert overføring av store filvolum via sikkert ‘datarom’ i MS Sharepoint Online (etter avtale).

Motta fra Konkurransetilsynet via Altinn:

 • Dokumenter sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn  www.altinn.no.
 • Varsel om sending til Altinn mottas av virksomhetens medarbeidere  som er tildelt rettighet til å håndtere postmottak i Altinn.
 • Virksomheten laster ned mottatte dokumenter fra virksomhetens meldingsboks i Altinn.
 • Forutsetninger:
  • Mottakende virksomhet har gyldig organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.
  • Mottakere i virksomheten må ha rollen «Post/arkiv» knyttet til sin brukerid i Altinn.
   Virksomheten definerer selv hvilke medarbeidere som skal tildeles denne rollen, og må derved ivareta at tilsendte dokumenter fanges opp og fordeles til rett person / saksbehandler.
   Virksomheten velger varslingsmåter for hver registrerte mottaker.
  • Veiledning om roller og tilgangsstyring ligger under «Profiler, roller og rettigheter» i Altinn.
  • Det er kun mulig å motta forsendelser, ikke besvare eller sende til Konkurransetilsynet via Altinn.

Sende og motta til og fra Konkurransetilsynet via epost:

Avsender kan benytte standard kryptering i Outlook (MS 365) for å sende sikkert (kryptert) til Konkurransetilsynet.
Dersom avsender ikke har støtte for å sende kryptert via sitt epost-system, kan avsender be Konkurransetilsynet (post@kt.no) først sende en kryptert melding. Svar (inkl vedlegg) til Konkurransetilsynet vil automatisk bli sendt kryptert. Maksimum størrelse på forsendelsen (epost og alle vedlegg) er 25 MB.

Sende og motta store filvolum til og fra Konkurransetilsynet via sikkert datarom:

 • Når store filvolum skal sendes til Konkurransetilsynet, kan avsender kontakte post@kt.no for å få tildelt et datarom (sikret Sharepoint-område).
 • Konkurransetilsynet kan alternativt ta initiativ overfor avsender(virksomhet) som skal levere dokumenter til tilsynet, ved å sende invitasjon (epost) med lenke til et datarom som er tildelt for formålet.
 • Avsender overfører filer til tildelt datarom, har tilgang til dette området for et avtalt tidsrom, og kan levere filer i flere omganger (forsendelser).
 • Tilsvarende kan Konkurransetilsynet sende utgående store dokumenter til mottaker via et datarom som er tildelt mottaker, som epost-varsel med lenke til datarommet.
 • Mottaker laster ned mottatte dokumenter / filer fra datarommet.

Det er ingen størrelsesbegrensninger på filvolum. Kun avsender og mottaker har tilgang til det enkelte datarom (filområde). Datarom fjernes når det ikke lenger er aktuelt å benytte.

Kommunikasjon med offentlige virksomheter:

Virksomheter som benytter DIFI eFormidling eller FIKS SvarUt / SvarInn mottar dokumenter fra Konkurransetilsynet direkte til sitt sak-/arkivsystem, og kan besvare / sende fra sitt sak-/arkivsystem til Konkurransetilsynet.

Mer informasjon

eFormidling | Samarbeidsportalen (digdir.no)
Altinn – Roller og rettigheter

Spørsmål kan rettes til post@kt.no.

Kontakt Konkurransetilsynet:

Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

E-post: post@kt.no
Telefon: 55 59 75 00

Besøksadresse:
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen