Sikker digital post

Konkurransetilsynet foretar sikker digital sending av dokumenter, og benytter følgende alternative kanaler:

 • Sender til virksomheters postkasse i Altinn, via DIFI eFormidling.
 • Sender til mottakere generelt epost med vedlegg kryptert fra MS Outlook 365.

Kommunikasjon med private virksomheter:

 • Dokumenter sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn  www.altinn.no.
 • Varsel om sending til Altinn mottas av virksomhetens medarbeidere  som er tildelt rettighet til å håndtere postmottak i Altinn.
 • Virksomheten laster ned mottatte dokumenter fra virksomhetens meldingsboks i Altinn.
 • Forutsetninger:
  • Mottakende virksomhet har gyldig organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.
  • Mottakere i virksomheten må ha rollen «Post/arkiv» knyttet til sin brukerid i Altinn.
   Virksomheten definerer selv hvilke medarbeidere som skal tildeles denne rollen, og må derved ivareta at tilsendte dokumenter fanges opp og fordeles til rett person / saksbehandler.
   Virksomheten velger varslingsmåter for hver registrerte mottaker.
  • Veiledning om roller og tilgangsstyring ligger under «Profiler, roller og rettigheter» i Altinn.
  • Det er kun mulig å motta forsendelser, ikke besvare eller sende til Konkurransetilsynet via Altinn.

Sende til Konkurransetilsynet:
Virksomhet kan benytte standard kryptering i Outlook (MS 365) for å sende sikkert (kryptert) til Konkurransetilsynet.
Dersom avsender ikke har støtte for sende kryptert via sitt epost-system, kan avsender be Konkurransetilsynet (post@kt.no) først sende en kryptert melding. Svar (inkl vedlegg) til Konkurransetilsynet vil da automatisk bli sendt kryptert. Maksimum størrelse på forsendelsen (epost og alle vedlegg) er 25 MB.

 

Kommunikasjon med offentlige virksomheter:

 • Virksomheter som benytter DIFI eFormidling  eller KS SvarInn mottar dokumenter fra Konkurransetilsynet direkte til sitt sak-/arkivsystem, og kan besvare / sende fra sitt sak-/arkivsystem.

Mer informasjon

eFormidling | Samarbeidsportalen (digdir.no)
Altinn – Roller og rettigheter 

Spørsmål kan rettes til post@kt.no.

Kontakt Konkurransetilsynet:

Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

E-post: post@kt.no
Telefon: 55 59 75 00

Besøksadresse:
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen