Kritisk til avgiftsreduksjon for småskalabryggerier

Konkurransetilsynet er skeptisk til et forslag om å gi småskalabryggerier redusert alkoholavgift. I en høringsuttalelse er tilsynet kritisk både til å gi avgiftsreduksjon, og til den konkrete utformingen av forslaget.

Skattedirektoratet har sendt på høring et forslag fra Bryggeriforeningen om redusert alkoholavgift for småskalabryggerier med en årlig produksjon på mindre enn en halv million liter øl. Forslaget er bl.a. begrunnet i et ønske om å stimulere til økt nyetablering for småskalabryggerier.

I sin uttalelse stiller Konkurransetilsynet spørsmål ved behovet for et slikt tiltak.

– Det har vært en sterk vekst i antall småskalaprodusenter av øl i Norge, derfor er det ikke åpenbart at det er behov for tiltak for å stimulere til nyetablering, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

– Vi kan heller ikke se at det er særskilt for bryggeribransjen at mindre aktører vil kunne ha en konkurranseulempe sammenlignet med større aktører, og ser derfor ikke at det er riktig og nødvendig å gi en avgiftsreduksjon til de mindre aktørene i denne bransjen, sier Gabrielsen.

Konkurransetilsynet peker videre på at utformingen av tiltaket kan være uheldig ut fra konkurransehensyn.

– I forslaget settes det en grense for bryggerienes årlige produksjon av øl for at de skal kunne få redusert alkoholavgift. Dette vil føre til at ekspansjon ut over denne grensen vil bli mindre lønnsomt for småskalabryggeriene. Dermed kan konkurransepresset fra småskalabryggerier bli mindre enn det ellers ville vært, sier Gabrielsen.

Portrettbilde av avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Magnus Gabrielsen
Avdelingsdirektør

Telefon: 990 95 774

 

Dokumenter:

Høring – avgiftsfritak til småskalabryggerier