Kronikk: Bytt bort dyre banktjenester

Det kan være mye å spare på å bytte bank. Dersom flere velger bort bankene med dårligst betingelser vil bankene skjerpe seg i konkurransen. Det kan skape bedre tilbud for alle.

Kronikken er skrevet av Magne Geber, rådgiver, og Kristjan Ryste, seniorrådgiver, begge i Konkurransetilsynet.

Flere banker kunne nylig melde om økte renteinntekter og rekordresultater i første kvartal. Samtidig har bank etter bank økt utlånsrenten til oss kunder i takt med at Norges Bank har hevet styringsrenten. De samme bankene har ofte valgt å ikke øke innskuddsrenten tilsvarende.

Da skulle man tro at mange kunder byttet bank for å få bedre rentevilkår. Men ifølge Finansdepartementets nylige Finansmarkedsmelding bytter forbrukere bank og leverandører av finansielle tjenester sjeldnere enn for andre typer tjenester.

Bank og finans er samtidig en vesentlig næring for forbrukerne. Det er her vi tar opp lån der betaling av renter og avdrag ofte utgjør en stor del av vår disponible inntekt, og det er her vi plasserer pengene våre.

I Norge er det tilrettelagt for at det skal være lett å bytte bank. Finansavtalelovens bestemmelser, bankenes egne regler og ulike bankbyttetjenester skal sørge for at bankbytte er enkelt og gjennomføres i løpet av noen dager.

Likevel er du kanskje en av dem som vegrer seg for å bytte bank? Resultatet kan bli at du heller blir der du er, og beholder dårlige betingelser på for eksempel boliglån.

I tillegg til at dette blir dyrt for deg, kan det være skadelig for konkurransen mellom bankene.

Konkurransetilsynet kan stanse oppkjøp som begrenser konkurransen, slå ned på misbruk av dominerende stilling og bekjempe ulovlig samarbeid. Dette for å fremme konkurranse og bidra til at de ressursene fellesskapet vårt har brukes på best mulig måte.

Velfungerende konkurranse krever imidlertid også prisbevisste og aktive forbrukere. Det er tross alt kundene det konkurreres om. Det betyr at du som forbruker, gjennom valg og handlemønster, kan påvirke konkurransen mellom banker og finansforetak.

Bankene har ulike kundestrategier. Banker kan konkurrere om å tilby innovative produkter, gode betingelser og brukervennlige bankbytteløsninger. Noen kan ha som strategi å tjene på sine lojale kunder, mens andre er mer opptatt av å tiltrekke seg nye kunder. Hva som er den beste strategien, avhenger i stor grad av kundeatferden.

Når spareråd kommer fra en forbrukerøkonom ansatt i en bank, er det sjelden bytte av bank blir anbefalt. Ved å selv være aktiv og undersøke markedet kan du ofte få et bedre tilbud.

Hvis flere bytter bank, vil bankene i større grad konkurrere om å kapre kundene som vurderer bankbytte.

Det kan også bli vanskelig for bankene å holde fast på en høy pris hvis andre banker velger å senke sin pris. Flere årvåkne bankkunder som aktivt søker å oppnå de beste betingelsene vil føre til økt konkurranse på pris og kvalitet, som vi bankkunder kan nyte godt av.

I mange tilfeller skal det ikke mer til enn en telefon, chat eller e-post til banken din for å få bedre betingelser på boliglånet eller bankinnskuddet. Hvis ikke dette fører frem, vil kanskje en annen bank tilby deg bedre betingelser. Da kan du for eksempel benytte Finansportalens tjenester for bankbytte.

Det kan være mye penger å spare på å bytte bank. Et bankbytte er heller ikke en omstendelig og vanskelig prosess.

Hvis det er snakk om å flytte boliglånet til en annen bank, vil din nye bankforbindelse gjøre det meste av jobben for deg, og du betaler kun 200 kroner i tinglysningsgebyr. Du trenger heller ikke nødvendigvis å flytte hele bankforholdet. Det betyr at du ofte kan beholde lønnskonto, betalingskort og betale regninger i banken du bruker i dag, hvis du ønsker det.

Dersom egen sparing ikke er god nok motivasjon i seg selv, så vit at bankbytter blir lagt merke til av bankene og er med på å skjerpe konkurransen som kommer oss alle til gode.

Kronikken ble publisert på Nettavisen 28. mai 2023. 

41594
Portrettbilde av Magne Geber
Magne Geber, rådgiver ved avdeling for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet.
41596
Kristjan Ryste, seniorrådgiver ved avdeling for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet.
Kristjan Ryste, seniorrådgiver ved avdeling for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet.