Kronikk: Du grønne, glitrende billigtre

Små, lokale juletreselgere må tenke nytt i kampen mot de store kjedene.

Skrevet av Sindre Abusland Svendsen og Kristin Davidsen, jurister i Konkurransetilsynet

Prisdumping på juletrær i desember gjør julen billigere for deg og meg. Samtidig risikerer juletreselgere å sitte igjen med økonomisk tap og juletrær som må
kastes. Men er dette problematisk, og i så fall for hvem?

Desember betyr at årets juletre skal i hus, men kun de færreste kan gå i skogen og hogge juletreet selv. Desember er også en måned med høye utgifter og mange forbrukere vil gjerne kjøpe et juletre til lavest mulig pris.

Kundene bør ha frihet til å prioritere mellom lavest mulig pris, høyest mulig kvalitet, kundeopplevelse, miljøhensyn eller en kombinasjon av alt dette. Denne valgfriheten er resultat av at flere juletreselgere utsetter hverandre for – det noen oppfatter som – brysom konkurranse.

Norske juletreselgere kritiserer dagligvarekjeden Coop for «dumpingpriser» når de selger juletrær til 249 kroner til sine medlemmer. Konkurransetilsynet mottar også årlig henvendelser fra juletreselgere som fortvilet opplever at andre aktører selger juletrær svært rimelig, og til en pris som ikke er lønnsom for mindre juletreselgere.

Enkelte opplyser at de må legge ned på grunn av hard konkurranse. Men sett med juletrekundens briller, er det et problem at små, lokale juletreselgere utkonkurreres på pris av de store kjedene?

Store, dominerende selskaper har et spesielt ansvar etter konkurranseloven. De kan konkurrere om å tilby den laveste prisen, men de kan ikke misbruke sin markedsmakt overfor sine leverandører, konkurrenter og kunder for å begrense konkurransen. Konkurransetilsynet jobber for å beskytte konkurransen og ikke nødvendigvis konkurrentene. Juletrekunden kan altså tjene på at konkurrentene hogger hverandres priser ned.

Å dumpe prisen vil først være ulovlig dersom en dominerende aktør setter prisen så lavt at selskapet selger med tap. På kort sikt vil dette selskapet tape penger, men på lang sikt blir den store ak- tørens gevinst at konkurrenter med mindre ressurser drives ut av markedet. Den store aktøren kan da sette prisene opp til et høyere nivå enn tidligere.

Selv om Coop tilbyr svært billige juletrær til sine medlemmer, er det ikke holdepunkter for at de selger med tap. Coops grep kan like mye tolkes som et mottrekk mot andre, store kjeder som Byggmax og Plantasjen – som også har kastet seg inn i konkurransen om å selge de billigste trærne. Samtidig er det forståelig at et inntektstap på opptil 40 prosent oppleves frustrerende for små, lokale juletreselgerne.

Problemet er likevel ikke lave priser. Det er først hvis de små, lokale juletreselgerne trer til side, som følge av konkurransen fra kjedene, at det oppstår et problem. Det vil lede til at forbrukerens valgfrihet begrenses. Kundene er ikke nødvendigvis kun opptatt av pris. Små, lokale juletreselgere har flere muligheter og virkemidler, som å tilby bedre kvalitet og miljøvennlige, «kortreiste» trær.

Ikke minst kan de lokale selgerne skape en unik opplevelse gjennom selve handelen. Mange kunder vil sikkert fristes av å ta ungene med til en selger som har bålpanne, kakao og annen julekos. Slik julestemning og personlig service er viktigere enn bare pris for mange. Under årets juletresalg uttalte en lokal juletreselger til Trønder-Avisa at fjorårets priskonkurranse fra Coop medførte at han nå «forsøker å holde på kundene gjennom å satse på ferske trær, kvalitet og service», ved blant annet å «tilby at kundene kan ta med juletrefoten når de kjøper tre, slik at vi kan tilpasse treet til foten».

Den lokale juletreselgeren ser her mulighetene og tar offensivt i bruk hele verktøykassen i møte med konkurransen fra de store kjedene. Både for de store kjedene og små, lokale juletreselgerne er konkurranse en kontinuerlig prosess som krever stadig nytenking og engasjement.

Penger vokser som kjent ikke på trær.

 

Kronikken sto på trykk i Bergens Tidende 17. desember 2019

24674
Portrettbilde av Kristin Davidsen i Konkurransetilsynet.
Kristin Davidsen, jurist i Konkurransetilsynet
24672
Sindre Abusland Svendsen, jurist i Konkurransetilsynet
Sindre Abusland Svendsen, jurist i Konkurransetilsynet

Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>