Kronikk: En minste innkjøpspris kan gi dyrere medisiner

Farma Norge og Apotekforeningen foreslår at det innføres en minste innkjøpspris for apotekene i den såkalte trinnprismodellen. Dette høres uskyldig ut, men kan i verste fall føre til at prisen på for eksempel en pakke Voltaren blir dobbelt så høy for oss kunder.

Av Kathrine Tvedt Lavik, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.

Til forskjell fra andre markeder, fastsettes pris for legemidler av myndighetene og ikke av de som selger legemidlene. Dette gjør at man må ha ordninger som kan sikre at prisene hverken settes for høyt eller for lavt. I Dagens Medisin 15. desember 2021 fremgår det at Farma Norge og Apotekforeningen sammen har utarbeidet en rapport som de har sendt til Legemiddelverket og Helse- og omsorgsdepartementet. I rapporten presenteres forslag til tiltak for å sikre forsyningstilgangen til legemidler i Norge.

Organisasjonene fremhever blant annet at det er viktig at det i prisreguleringen, den såkalte trinnprismodellen, innføres en minste innkjøpspris for apotek ettersom svært lave trinnpriser ikke gir noe rom for lønnsomhet i noen ledd av distribusjonskjeden og at dette i neste ledd kan føre til legemiddelmangel. Det foreslås at en slik minste innkjøpspris eksempelvis kan være 50 kroner per legemiddelpakning. Det er også i statsbudsjettet for 2022 foreslått å innføre en minste innkjøpspris for apotek i trinnprismodellen.

Konkurransetilsynet har flere ganger tidligere påpekt at en sjablongmessig modell som trinnprismodellen kan føre til at prisene på legemidler vil kunne bli høyere enn i andre land. En regel om en minste innkjøpspris på 50 kroner i trinnprismodellen, gjør argumentet om at en slik modell kan føre til for høye priser ytterligere aktuelt. Legemiddelverket har allerede i dag en mulighet til å foreta en skjønnsmessig justering av konkrete trinnpriser for det enkelte legemiddel dersom leverandørene melder inn at prisene er for lave. Hvorfor skjære alle legemidler over én kam når det allerede finnes en ordning som skal sikre at prisene ikke blir for lave?

For over 300 legemidler vil en minste innkjøpspris for apotek på 50 kroner føre til økte priser ut til oss som kunder. Eksempelvis vil en 20-pakning med Voltaren 50 mg etter en slik ordning få en dobling i prisen – fra 50 kroner til 100 kroner. En minste innkjøpspris for apotekene i trinnprismodellen på 50 kroner høres kanskje uskyldig ut, men når det fører til at enkelte legemidler får en dobling i pris bør man tenkte seg om både en og to, og kanskje også tre ganger før man vurderer å innføre en slik ordning.

 

Kronikken ble publisert i Dagens Medisin 23. desember 2021.

25995
Portrettbilde av Kathrine Lavik i Konkurransetilsynet.
Kathrine Tvedt Lavik, seniorrådgiver og økonom i Konkurransetilsynet.