Kronikk: En verdig avslutning

Nye aktører innen markedet for gravferd utfordrer de eksisterende. Det kan gi et bedre tilbud på gravferdstjenester.

Av konkurransedirektør Lars Sørgard.

Det er – heldigvis – sjelden vi opplever det. En av våre nærmeste er gått bort, og vi må i en vanskelig situasjon ta ansvar for alt det praktiske. En av oppgavene er å ordne med selve begravelsen. Jeg tipper det er mange som uten å tenke så mye ringer til det begravelsesbyrået du har hørt om fra før. De fleste av oss vil mene at det å tenke på hva det koster blir helt feil i en slik situasjon. Det har noe med verdighet å gjøre.

Men når vi alle tenker slik, er det fare for at tilbudet vi får ikke blir så bra som det ellers kunne blitt. Med vår passive adferd, vil byråene være i en relativt bekvem posisjon sett fra deres ståsted. De vet at vi i liten eller ingen grad sammenligner tilbudet fra ulike byråer. Det gir lite press på byråene til å forbedre sin tjeneste eller å tilby en bedre pris. Fra en rekke andre markeder vet vi at konkurransepress over tid har gunstige effekter, både hva angår hvor attraktivt produktet eller tjenesten er og prisen som tilbys.

Flere lands konkurransemyndigheter, blant annet de britiske, har sett med bekymring på konkurransesituasjon i begravelsesmarkedet. I dette markedet er det forhold på etterspørselssiden som er en viktig kilde til bekymring. Vi som kunder vil i liten grad aktivt søke for å finne den beste og rimeligste tjenesten, og selskapene gjør ikke noe ulovlig når de tilpasser seg en slik passiv etterspørselsside.

Det er følgelig ikke nødvendigvis et brudd på konkurranseloven som er problemet, men heller at vi som kunder ikke er så aktive som vi typisk er i de fleste andre markeder.

Nøkkelen til å få dette markedet til å fungere bedre er mer og lettere tilgjengelig informasjon for oss som etterspør denne tjenesten. Dagens teknologi, hvor en lett kan søke på internett, gir helt andre muligheter til å søke opp informasjon enn for bare noen få år siden.

Konkurransetilsynet har tidligere utarbeidet en liste, som nå håndheves av Forbrukertilsynet, for hva en enkel begravelse skal inneholde, og hvert byrå er forpliktet til å oppgi prisen på det minimumstilbudet.

Mange vil imidlertid oppleve at de vil ha mer enn et minimumstilbud, og slik sett vil en sammenligning basert på et minimumstilbud ikke være tilstrekkelig. Vi ser nå eksempler på at noen byråer gir priser på ulike alternativer, for eksempel «uten seremoni», «nøktern», «mest brukt» og «påkostet». Det gir muligheter for at vi kan sammenligne ulike alternativer, og dermed har mulighet for større valgfrihet.

Det er interessant at en ny aktør, Verd, nå utfordrer eksisterende aktører. Utfordreren tilbyr forenkling av ulike prosesser, tilleggsvalg til innkjøpspris og ikke minst nye teknologiske løsninger for deler av tjenesten. De hevder at de vil kunne redusere prisene med 20–30 prosent, uten at det går ut over verdigheten.

Men for at dette i størst mulig grad skal bidra til et bedre og rimeligere tilbud, er det helt avgjørende at de som etterspør denne tjenesten faktisk er aktive og gjør bevisste valg. Selskapene som da kommer med et attraktivt tilbud vil oppleve flere kunder. Tilsvarende vil de som ikke fornyer sitt tilbud, oppleve svikt i etterspørselen. Det vil tvinge dem til å forbedre sin tjeneste og gi en mer attraktiv pris. Slik kan vi som kunder tvinge frem mer konkurranse mellom de ulike byråene.

En slik dynamikk vil også gi nye byråer, med mer attraktive tilbud enn de eksisterende, større mulighet for å få lykkes.

Vi har stor forståelse for at du i en svært vanskelig fase i livet ikke tenker på hva som er det mest gunstige alternativet. Det sentrale er imidlertid at flest mulig av oss er oppmerksomme på at vi ved noen få tastetrykk kan få god og nyttig informasjon som gjør at vi, selv i en slik vanskelig situasjon, kan ta et gjennomtenkt og godt valg.

Jo flere som er oppmerksomme på at vi har et reelt valg som er lett tilgjengelig når vi kommer i en slik situasjon, desto flere vil da huske på nettopp dette når vi står midt oppe i det. Det kan føre til at det blir en finere begravelse enn det vi ellers hadde tenkt, og til en mer gunstig pris. Slik sett kan en mer bevisst holdning gi en mer verdig avslutning på livet.

Kronikken stod på trykk i Dagens Næringsliv 2. november 2018.

Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.