Kronikk: Følg med på drivstoffprisene!

Fyller du drivstoff tidlig på mandager fordi det er billigst? Bensin- og dieselprisene har endret seg – sjekk nå om det er andre dager i uken det lønner seg å fylle.


Av Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Du er kanskje en av mange som har forstått hvordan du får tak i billig bensin og diesel. Den enkle regelen du da sannsynligvis har fulgt er at du har fylt på søndag eller seinest mandag morgen. Hvis du må fylle flere ganger i uken, fyller du torsdag formiddag. Vi advarer mot at du fortsetter å handle etter en slik regel. Utfordringen for deg som forbruker er at prismønsteret nå synes å være brutt. Du bør slutte å handle på autopilot slik du kanskje har hatt for vane, og mer enn noen gang følge med på prisene i løpet av uken.

Prissvingninger på drivstoff er noe vi ser i en rekke land. Men mønsteret varierer mye fra land til land og over tid. I Norge var det en del år tilbake billigst å handle på torsdag, så ble det billig å handle på mandag, og de siste årene har det vært billig om morgenen både mandag og torsdag (men billigst mandag). I Danmark har det for eksempel vært billig hver morgen (dagssykler), mens det i Australia har vært et mønster som ligner på det vi har observert i Norge. I Norge har prissyklene vært mer forutsigbare enn i en rekke andre land, og slik sett åpnet for at prisbevisste drivstoffkunder kan utnytte dette til sin fordel.

Konkurransetilsynet har fulgt med på prisbevegelsene i dette markedet i en årrekke. Sommeren 2015 grep tilsynet inn mot St1 sitt oppkjøp av Shell. De ble pålagt å selge ut alle sine St1 stasjoner. Som grunnlag for den beslutningen ble det foretatt en grundig analyse av konkurranseforholdene i drivstoffmarkedet i Norge. Konklusjonen var at det var såkalt koordinert adferd i dette markedet. Det betyr at det var en felles forståelse at prisene økte mandag og torsdag, et prismønster som drivstoffselskapene over tid hadde lært å tilpasse seg. Selskapene har tilpasset seg hverandres adferd, hvilket i seg selv ikke er ulovlig. Hvis de hadde hatt kontakt med hverandre, for eksempel snakket sammen om hvilke tidspunkter i uken prisene skal øke, hadde det derimot vært et ulovlig prissamarbeid.

Konkurransetilsynet har sett på drivstoffprisene for 2017, og finner at det skjedde noe med prismønsteret helt på slutten av året. Dette er illustrert i figuren, der prisutviklingen på bensin over uken er vist for ulike måneder. Vi ser at til og med november er det et klart mønster med prishopp på mandag og torsdag. Men for desember er det ikke lenger slik. Prisene synes fortsatt å variere over uken, men det er ikke lenger mandag- og torsdagstopp.

Prismønsteret som har vært stabilt i en rekke år synes nå å være brutt, men det er ikke klart for oss om mønsteret har stabilisert seg. Det er derfor vanskelig å si hvordan mønsteret blir fremover. Vil selskapene gjennom prøving og feiling ende opp med noen nye dager med pristopp? Vil det bli flere dager i hver uke eller bare en dag?

I en slik overgangsfase er det ekstra viktig av vi som forbrukere ikke handler på autopilot, men faktisk følger med fra dag til dag på hva som skjer. Bevisste forbrukere som handler når det er billigst, vil ikke bare sikre seg selv lav drivstoffregning, men samtidig bidra til at vi alle kan få lavere priser. Når mange av oss er prisbevisste, vil det gi selskapene sterke incentiver til å prøve å kapre oss som kunder. Måten de gjør det på er å sette ned prisen, eller ikke sette opp prisen. Gjennom våre prisbevisste handlinger kan vi gjøre det vanskelig for selskapene å komme frem til en felles forståelse. Det blir altfor fristende for en av dem å bryte ut. I en slik overgangsfase kan prisbevisste forbrukere forkludre bildet for selskapene. Selskapene klarer kanskje ikke å finne frem til en felles forståelse slik de hadde håpet, og de kan dermed ende opp med å sette lavere priser enn de ellers ville gjort. I så fall kan den siste tids utvikling være godt nytt for oss forbrukere på litt lenger sikt.

Konkurransetilsynet er opptatt av at vi som forbrukere samlet sett selv kan påvirke vår fremtidige regning på bensin og diesel. Desto flere som er prisbevisste, desto større er potensialet for at selskapene ikke lykkes med å sette høye priser. Vi vil følge ekstra nøye med på utviklingen i drivstoffprisene fremover, slik at vi gjennom informasjon om prismønsteret kan gi en hjelpende hånd til de som ønsker å fylle billig drivstoff.

Kronikken stod på trykk i Bergens Tidende 19. mars 2018.

Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.