Kronikk: Forbud mot winback løser ikke utfordringer i strømmarkedet

Konkurransetilsynet anser ikke strømmarkedet som et velfungerende marked. Men et forbud mot winback er ikke riktig virkemiddel for å bekjempe utfordringer i dette marked.

Skrevet av Andrew Kenneth Essilfie, økonom i Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet ser ikke på strømmarkedet som et velfungerende marked slik Inger Lise Blyverket hevder i sin kronikk hos E24 21. april. Dette er helt feil. Vi har flere ganger tidligere uttrykt at det er utfordringer med strømmarkedet og at det er behov for målrettede tiltak. Vi er opptatt av at tiltak som skal løse utfordringer i et marked alltid bør basere seg på god faglig kunnskap, solid forståelse av markedet og ikke minst markedets virkemåte.

Feilmedisinering

Vi er helt enig med Blyverket og andre i at det er utfordringer i sluttbrukermarkedet for strøm, men etter Konkurransetilsynets oppfatning vil et forbud mot winback ikke være et egnet og treffende tiltak for strømkundene. Et forbud mot winback vil ikke ha noen som helst virkning på ulempene ved telefonsalg. Telefonsalg vil fortsatt kunne føre til dårligere strømavtaler, med eller uten winback. Et forbud mot winback vil heller ikke gjøre noe med de kompliserte avtalestrukturene Blyverket viser til. Den eneste klare virkningen av et forbud mot winback er at aktive kunder får redusert forhandlingsmulighet og dermed høyere pris.

Mer og bedre informasjon til forbruker

Forholdene i strømmarkedet ligger i utgangspunktet til rette for at konkurransen skal være god. Strøm er strøm og burde i utgangspunktet ikke være komplisert. Det er videre mange aktører som konkurrerer om oss forbrukere. Det er også mulig å finne gode strømavtaler med lave priser. Men så finnes det også en rekke dårlige tilbud med høye priser. Vi har tro på at forbrukerne er i stand til å ta gode valg, gitt at de har god nok informasjon til å vurdere de ulike avtalene som tilbys. I virvaret av tilbud, er det store problemet for forbruker nettopp å finne frem til de gode tilbudene. Og da er det ikke rart at forbrukerne ofte føler seg lurt. For å løse dette er det viktig å prioritere tiltak som kan bidra til å gi kundene mer og bedre informasjon slik at det blir mulig å orientere seg i markedet og sammenligne de ulike tilbudene.

Strengere krav til mer og bedre informasjon vil gjøre det lettere for forbrukerne å velge riktig avtale for seg. Derfor er det bra at regjeringen nylig sendte ut på høring forslag til tiltak som skal gjøre det enklere å være strømkunde. Når vi strømkunder har kunnskapen til å ta de gode valgene vil konkurransen i markedet bli bedre og sunnere, blant annet gjennom at selskapene kan kapre flere kunder ved å tilby bedre priser, produkter og avtaler.

Kronikken ble publisert i E24 23. mai 2022.

36984
Personbilde av Andrew Kenneth Essilfie
Andrew Kenneth Essilfie, økonom i Konkurransetilsynet