Kronikk: Konkurransetilsyn på korstog?

Konkurransetilsynet varslet 24. september overtredelsesgebyrer på til sammen 502 millioner kroner til fire forlag og Bokbasen.

Skrevet av Gjermund Nese, avdelingsdirektør for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet

Tilsynet mener selskapene blant annet har utvekslet priser på sine fremtidige bokutgivelser gjennom abonnementet Mentor Forlag.
Saken gjelder altså bare dette konkrete abonnementet som tilbys av Bokbasen, og ikke hele Bokbasen som tilsynelatende flere synes å legge til grunn.

Konkurransetilsynets varsel har gitt opphav til en opphetet debatt i flere medier, der det blant annet sås tvil om tilsynets hensikter med saken. For eksempel påstås det i Klassekampens leder 2. oktober at saken er et ledd i Konkurransetilsynets «korstog» mot bokbransjen.

Det vises blant annet til at tilsynet gjennom mange år har vært kritisk til den såkalte bokavtalen og antydes at tilsynets varsel er en slags hevn for at denne avtalen fremdeles eksisterer. Dette har ingen sammenheng med virkeligheten.

Bokbransjen har et unntak fra konkurranseloven gjennom bokavtalen. Avtalen regulerer forholdet mellom forlag og bokhandlere. Forholdet mellom konkurrenter, for eksempel mellom forlag, er imidlertid ikke en del av bokavtalen. Da gjelder konkurransereglene, på lik linje som i alle andre næringer.

Konkurransetilsynets oppgave er å håndheve konkurranseloven. Velfungerende konkurranse er til forbrukernes beste, uavhengig av om det er snakk om dagligvarer, mobilabonnementer, alarmtjenester eller bøker. Tilsynet har derfor til enhver tid en rekke saker innenfor ulike markeder.

Ut fra debatten den siste tiden kan det tyde på at det finnes noen som mener at Konkurransetilsynet ikke skal håndheve konkurranseloven i bokmarkedet, blant annet fordi bøker er noe så spesielt at konkurranse mellom forlagene ikke betyr noe for deg som kjøper bøker.

Hvem bryr seg vel om at forlagene faktisk kjemper om å tilby deg best mulig bøker til lavest mulig pris, liksom? Vi mener at velfungerende konkurranse er viktig for bokleserne, på samme måte som det er viktig når du skal handle melk, mobilabonnement, alarmtjenester eller hva det måtte være.

Utveksling av informasjon om pris mellom konkurrenter, som Konkurransetilsynets varsel omhandler, er midt i kjernen av hva som anses som skadelig for konkurransen. Slikt samarbeid vil typisk gå utover forbrukerne som da må betale høyere priser enn om selskapene hadde konkurrert på lovlig måte. Uavhengig av hvilket marked det gjelder vil det være helt naturlig for tilsynet å etterforske en slik sak. Nå har forlagene og Bokbasen anledning til å komme med sine svar på tilsynets foreløpige vurderinger. Deretter vil tilsynet vurdere om det er grunnlag for å fatte endelig vedtak i saken.

Vi må derfor skuffe alle konspirasjonsteoretikere som tror at Konkurransetilsynet består av hevngjerrige korstogsfarere som velger seg sine saker etter eget forgodtbefinnende. Noen av oss kan til og med tenkes å ha en bok liggende på nattbordet.

Kronikken stod på trykk i Klassekampen 8. oktober 2020.

Portrettbilde av Gjermund Nese
Gjermund Nese

Kontaktinformasjon:

Pressetelefon 47 66 77 77


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>