Kronikk: Priskrig på julemat er bra for oss kunder

Konkurransen er svak i norsk dagligvaresektor, så derfor er det bra at det i det minste er priskrig på noen produkter.

Skrevet av konkurransedirektør Lars Sørgard

I de siste ukene har det vært en rekke oppslag i pressen om såkalt priskrig på julemat. Overraskende har fokuset vært at dette er uheldig. Butikkene selger med tap, hevdes det. Men sett fra kundenes ståsted, kan jeg vanskelig se hva som er uheldig.

Det er grunn til å minne om diskusjonen de siste månedene, for ikke å si de siste årene. Det er et fåtall aktører som kontroller dagligvaremarkedet i Norge, og vi har høye matvarepriser. I den grad det utløses konkurranse på pris, selv om det bare er på noen produkter, bør vi ønske det velkommen.

Det som skjer nå er at butikkene kriger om å sette lav pris på såkalte lokkevarer. Det vil si at de setter lav pris på noen utvalgte produkter for å lokke oss kunder inn i deres butikk.

De gjør dette fordi de vet at vi kunder også kjøper andre produkter når vi først er i butikken, og det er typisk produkter som butikken tjener bra. Det blir derfor helt feil å fokusere kun på hvor lav pris det er på de såkalte lokkevarene.

Vi betaler for hele handlekurven, inkludert varene som vi kjøper til relativt høy pris.

Så det er ikke grunnlag for å si at butikkene taper penger fordi vi kjøper billig julemat.
Vi har sett at en kjede klager på at en del av deres overskudd nå forsvinner som følge av denne priskrigen.

Det er et godt tegn for oss kunder at kjedenes marginer krymper, for det betyr i så fall at det foregår en priskonkurranse som kommer oss kunder til gode.

Men det kan skade oss kunder at kjeder sender slike signaler ut i markedet, og ikke minst til de andre kjedene.

Det skaper inntrykk av at denne kjeden ønsker å sette opp igjen prisen, helst så fort som mulig, for å unngå tap av profitt. Hva vil de andre kjedene tenke når de leser slikt?

Det betyr jo at de kan vente at denne kjeden automatisk følger etter hvis de velger å sette opp prisene på julemat?

Hvis priskrigen er brysom for en kjede, står denne kjeden helt fritt til å sette opp prisen på eget initiativ. Det er selvsagt fullt lovlig. Men det som ikke er lov, er at kjedene blir enige om at de ikke skal ha priskrig på julemat. Konkurransereglene på dette området er tydelige.

Den enkelte bedrift står fritt til å sette prisen så høyt (eller lavt) den ønsker, også på julemat. Men straks bedrifter i fellesskap blir enige om at alle skal holde høy pris, kan det være et brudd på forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid.

Hvis priskrigen er brysom for en kjede, står denne kjeden helt fritt til å sette opp prisen på eget initiativ. Det er selvsagt fullt lovlig. Men det som ikke er lov, er at kjedene blir enige om at de ikke skal ha priskrig på julemat. Konkurransereglene på dette området er tydelige.

Den enkelte bedrift står fritt til å sette prisen så høyt (eller lavt) den ønsker, også på julemat. Men straks bedrifter i fellesskap blir enige om at alle skal holde høy pris, kan det være et brudd på forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid.

Kronikken ble publisert på E24.no 24. desember 2019 

Handlenett med dagligvarer.
Konkurransedirektør Lars Sørgard

Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>