Kronikk: Prissamarbeid er ulovlig – det kan skade både bønder og forbrukere

Med jevne mellomrom tas det til orde for at priskriger bør stanses.

Av Lovise Bøen Engene, Silje Hagen Sofienlund og Sigurd Birkeland, Prosjekt Dagligvare.

Sist ute var landbruks- og matminister Sandra Borch, som før jul oppfordret dagligvarekjedene til å gå sammen om å avlyse priskrigene før jul og påske. Det er ikke en god idé – det kan både være ulovlig og faktisk gjøre vondt verre for bønder og forbrukere.

Borch viser blant annet til at de som produserer råvarene som selges i butikk skal få mer igjen enn de gjør i dag. Konkurransetilsynet har forståelse for at man ønsker at bøndene skal kompenseres for jobben de gjør og produktene de leverer til norske forbrukere, særlig i en situasjon hvor høye strømpriser kan legge press på lønnsomheten for bøndene.

Konkurransetilsynet arbeider hele tiden for effektiv konkurranse i norske markeder og dagligvaremarkedet prioriteres høyt. Dersom dagligvarekjedene følger oppfordringen om å samles om å avlyse priskriger, kan det faktisk være et brudd på konkurranseloven. Prinsippet som ligger til grunn for konkurransereglene er at uavhengige selskaper skal opptre på helt selvstendig grunnlag.

Den enkelte bedrift står fritt til å sette prisen så høyt eller så lavt den selv måtte ønske. Men dersom flere bedrifter går sammen og for eksempel blir enige om et prisnivå de alle skal følge, kan det være et brudd på forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. Et ønske om at bøndene som produserer varene skal få bedre betalt, har ikke betydning for lovligheten.

Effektiv konkurranse i dagligvaremarkedet er viktig for å sikre at forbrukerne får et godt vareutvalg til lavest mulig pris. Dette forutsetter at dagligvarekjedene setter prisen selvstendig. Prissamarbeid mellom dagligvarekjedene vil føre til høyere priser for forbrukerne. Det er nettopp dette som er bakgrunnen for at slikt samarbeid ulovlig.

Det er heller ikke gitt at høyere priser i butikk ville gitt bøndene høyere inntekter.

Bøndenes oppgjørspris er en annen enn den forbrukerne betaler i butikken. Enighet om høyere priser til dagligvarekunder kan dermed være uten effekt på betalingen bøndene mottar, og i stedet bare føre til økt fortjeneste for dagligvarekjedene. I tillegg fører høyere priser til forbruker gjerne til at et lavere volum enn vanlig selges. Dette kan igjen føre til lavere inntekter for bøndene.

Kronikken ble publisert på E24.no 11.01.2022.

35959