Kronikk: Samarbeidet i finansbransjen må ikke vippe over på gal side

Den nye bankteknologi-klyngen Finance Innovation ble omtalt i BT 8. november. Samarbeid om utvikling av bankteknologi kan være bra, men de involverte aktørene må se til at samarbeidet ikke går for langt, slik at det blir mindre konkurranse.


Av seniorrådgiver Marita Skjæveland og avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

 

Blant aktørene som samarbeider i Finance Innovation, er det blant annet flere banker. Utenfor samarbeidet møtes de som konkurrenter i kampen om oss bankkunder. Som konkurrenter har de ikke lov til å samarbeide. Det vil ødelegge konkurransen i markedet på bekostning av kundene, som da for eksempel vil risikere å betale høyere renter for sine boliglån.

Det første kritiske spørsmålet bedrifter som vil samarbeide – samtidig som de er konkurrenter – må stille seg, er om det vil komme forbrukerne til gode. Hvis svaret er nei, vil samarbeidet etter all sannsynlighet være ulovlig, og bedriftene kan bli ilagt høye gebyrer.

Finansbransjen fremhever stadig oftere at det er behov for samarbeid for å stå sterkere i «kampen mot internasjonale giganter». Det pekes gjerne på at selskaper som Google, Facebook og Apple truer norske bankers mulighet til å konkurrere i markedet på egenhånd. Nettopp det ligger bak bankteknologi-klyngen Finance Innovation.

Samarbeid om forskning og utvikling kan gi foretakene større konkurransekraft gjennom bedre produkter til forbrukerne. Slik sett kan det være god grunn til å heie på samarbeidet. Men det krever at den økte konkurransekraften tas ut i markedet ved at norske bankkunder får bedre tjenester og produkter til lavere priser. I denne kampen må samarbeidet opphøre og konkurransen overta.

Det er også viktig at samarbeidet ikke går lengre enn det som er nødvendig for å gi kundene disse fordelene, og det er selskapenes eget ansvar å opptre slik at de ikke bryter konkurranseloven.

Bankene i Norge samarbeider allerede på en rekke områder gjennom for eksempel felles eierskap i Vipps, BankID og BankAxept. Det kan absolutt ha sine fordeler. Samtidig krever det at bankene er sitt ansvar bevisst for å unngå at samarbeidet begrenser konkurransen.

Utstrakt samarbeid mellom konkurrerende selskap bidrar til å skape flere møteplasser for beslutningstakerne i selskapene. Da er det viktig å passe på at det ikke utveksles konkurransesensitiv informasjon om for eksempel fremtidige priser og markedsstrategier. Slike beslutninger må tas i det enkelte selskap, uten kunnskap om hva konkurrenter har planer om å gjøre fremover.

Når bankene går sammen for å stå sterkere i konkurransen mot store internasjonale selskaper er det videre viktig at de bruker lovlige metoder.Dersom bankene for eksempel blir enige om å ikke gi aktører som ønsket å etablere seg i Norge tilgang til nødvendig infrastruktur, vil det kunne være ulovlig etter konkurranseloven. Det kan bli aktuelt når Apple Pay lanseres i Norge.

For å kunne tilby tjenestene sine til en forbruker, må Apple Pay ha avtale med den enkelte kundes bank. I en slik situasjon vil det ikke være lov for bankene å samarbeide eller bli enige om hva de skal gjøre. Beslutningen må tas på selvstendig grunnlag av den enkelte bank.


Kronikken stod på trykk i Bergens Tidende 16. november 2018.

541
Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Gjermund Nese.