Kronikk: Små utfordrere gjør en stor forskjell for bensinprisen

Nysatsinger i drivstoffmarkedet er gode nyheter for drivstoffkunder. Se bare hva som skjedde i Rogaland da Tanken satte i gang med sin fastprisstrategi.

Skrevet av Inger Sommerfelt, rådgiver i Konkurransetilsynet.

Nylig kunne vi lese i Finansavisen at tidligere Olje og Energisenteret oppretter en nysatsing i drivstoffmarkedet i 2020, under merkenavnet Driv, med stasjoner på Østlandet og i Trondheim.

Dette er sannsynligvis gode nyheter for drivstoffkunder.

Konkurransetilsynet har lenge fulgt med på drivstoffmarkedet, og vi er bekymret for prisene. Markedet har store prissvingninger som gjør det vanskelig for drivstoffkunder å fylle når prisen er gunstig. Dette er dumt i seg selv. Men i tillegg er det slik at når det er vanskelig for kunder å orientere seg, vil det bli mindre viktig for kjedene å være billigst. Dette fører til høyere priser.

Vi ser at tendensen med store svingninger gjennom uken har holdt seg i mange år, og det ser ut som om dette har etablert seg blant de store drivstoffkjedene.

Når et mønster først er etablert i et marked på denne måten, trengs det som regel tung skyts for å bryte det opp. Men i noen tilfeller kan en liten tue velte stort lass.

Vi så en helt tydelig prisnedgang i de områdene som fikk en lokal Tanken-stasjon. Rogaland, som før hadde prisnivå godt over landsgjennomsnittet, gikk over til å være et av de stedene med billigst drivstoff.

Det er interessant at en liten nykommer kan ha en så stor innvirkning på konkurransesituasjonen i en bransje dominert av store, tunge aktører. I dette tilfellet skyldtes det at Tanken valgte en annen prisstrategi enn de veletablerte kjedene, nemlig fast pris på drivstoff gjennom hele uken.

Fastprisstrategien til Tanken gir kunder et billigere alternativ når prisene er på det høyeste i resten av markedet. Dette fører til at det ikke er lønnsomt for de andre aktørene å operere med de høyeste pristoppene, fordi kundene uteblir.

I Rogaland gjorde etableringen av Tanken at pristoppene etter hvert ble av veldig kort varighet, og at prisene generelt ble lavere. Det er tydelige tegn på at konkurransen er blitt bedre.

Tankens prisstrategi vil bety at det på bestemte tidspunkter i uken er nettopp den som er billigst, og det bør du som kunde være oppmerksom på når du skal fylle tanken din. Godt kundegrunnlag vil sikre at Tanken forblir i markedet, noe som vil holde prisene nede også hos de andre aktørene.

Det blir spennende å se hvilken strategi Driv vil følge. Det kan være bra for din lommebok at du følger med og utnytter de muligheter til å kjøpe til lav pris som denne økte konkurransen forhåpentlig fører til.

Konkurransetilsynet har nylig opprettet en etterforskningssak i drivstoffmarkedet. Saken omhandler et mulig brudd på Konkurranselovens § 10 om ulovlig samarbeid i form av fastsettelse av priser. Vi undersøker nå dette nærmere for å enten avkrefte eller bekrefte mistanken om at det er et lovbrudd.

Det er viktig å passe på at de etablerte foretakene følger spillereglene. Men for drivstoffkundene er det ikke bare konkurransen mellom de etablerte som teller. Nye aktører som røsker opp i mønsteret, vil kunne ha stor betydning for min og din lommebok.

Kronikken stod på trykk i Dagens Næringsliv 26.10.2019.

24188
Portrettbilde av Inger Sommerfelt Ervik, økonom og seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.
Inger Sommerfelt Ervik, økonom og seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.