Medhold i El-proffen saken

Konkurranseklagenemnda har gitt Konkurransetilsynet medhold i at seks aktører i elektrobransjen brøt konkurranseloven.

Selskapene ble enige om identiske priser og utvekslet annen konkurransesensitiv informasjon i forkant av inngivelse av tilbud i en anbudskonkurranse om skolebygg i Oslo.

Samarbeidet fant sted våren 2014, og anbudskonkurransen gjaldt vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner i Undervisningsbygg Oslo KF sine skolebygg.

– Vi er fornøyd med at vedtaket understreker at denne typen anbudssamarbeid utgjør en alvorlig overtredelse av konkurranseloven. Ulovlig samarbeid mellom konkurrenter er meget skadelig. Det koster samfunnet store summer og gjør at innkjøpere og forbrukere må betale mer for varer og tjenester. Samtidig ser vi at Konkurranseklagenemnda mener gebyrene er for høye og at disse er redusert, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Tilsammen må de seks foretakene betale 4,7 millioner kroner i gebyr.

Offentlig versjon av Konkurranseklagenemndas vedtak >>

 

Dette er saken:

  • Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring hos El Proffen AS/EP Contracting AS, Lysteknikk Elektroentreprenør AS og Elektro Nettverk Service AS 25. juni 2014.
  • I etterkant av bevissikringen ble det gjennomført forklaringsopptak med sentrale personer i de seks involverte foretakene samt i Undervisningsbygg.
  • Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid ble sendt til selskapene 16. mars 2016.
  • Partene innga sine merknader til varselet i mai 2016.
  • Konkurransetilsynet sendte endelig vedtak om ileggelse av til sammen vel 18 millioner kroner i overtredelsesgebyr i saken 4. september 2017.
  • Partene påklaget vedtaket 2. mars 2018.
  • I vedtak datert 31. august 2018 har Konkurranseklagenemnda ilagt de seks foretakene tilsammen 4,7 millioner kroner i gebyr for ulovlig anbudssamarbeid.
Karin Stakkestad Laastad, Konkurransetilsynet.

Konaktinformasjon:

Karin Stakkestad Laastad,
juridisk direktør

Pressebilder >>


Pressetelefon: 47 66 77 77