Medhold i klagesaken mot St1 Norge – opprettholder gebyr på tre millioner kroner

Konkurranseklagenemnda har gitt Konkurransetilsynet fullt medhold i at St1 Norge har brutt opplysningsplikten i forbindelse med overtakelsen av en bensinstasjon. Nemnda opprettholder dermed gebyret på tre millioner kroner. 

Konkurranseklagenemnda var enig med Konkurransetilsynet i at leieavtalen var omfattet av pålegget om opplysningsplikt for foretakssammenslutninger, og at St1 Norge ved inngåelsen av avtalen skulle gitt opplysninger til Konkurransetilsynet i tråd med pålegget. Nemnda vektlegger i sin vurdering at leieavtalen var av særlig lang varighet og i realiteten innebar full overtakelse av drift av bensinstasjon med ansatte, lokaler og utstyr. I tillegg ville også strategiske og kommersielle beslutninger knyttet til drift av bensinstasjonen ligge hos St1 Norge.  

-Vi er fornøyde med nemndas vedtak. Det understreker at leieavtaler er omfattet av fusjonsreglene og at pålegg om opplysningsplikt er et viktig virkemiddel for en effektiv fusjonskontroll i konsentrerte markeder som drivstoffmarkedet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard. 

Et sentralt spørsmål i klagesaken var hvorvidt St1 Norge eller noen som handler på St1 Norges vegne hadde opptrådt forsettlig, noe Konkurranseklagenemnda fant bevist med klar sannsynlighetsovervekt.  

-Konkurranseklagenemnda gir tydelig uttrykk for hva som i dette tilfellet utgjør de faktiske forhold som skal dekkes av forsettet, og tilbakeviser at det ikke forelå forsett som følge av faktisk uvitenhet eller rettslig villfarelse, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.  

Konkurranseklagenemnda kommer til at det ikke er holdepunkter i saken for å fravike Konkurransetilsynets skjønnsmessige utmåling av overtredelsesgebyret, og opprettholder derfor det ilagte gebyret på tre millioner kroner.

 

Konkurransetilsynets vedtak. 

Konkurranseklagenemnda sitt vedtak. 

 

Dette er saken: 

  • St1 Norge inngikk leieavtale for Best Kyrksæterøra i juli 2018. 
  • St1 Norge innga opplysninger om leieavtalen til Konkurransetilsynet 14. januar 2019. 
  • Konkurransetilsynet sendte varsel om gebyr til St1 Norge 12. mai 2020. 
  • St1 Norge innga sine merknader til varselet 16. juni 2020. 
  • Konkurransetilsynet sendte vedtak om gebyr til St1 Norge 8. juni 2021. 
  • St1 Norge klaget vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda 12. juli 2021. 
  • Konkurranseklagenemndas traff vedtak i saken 22. desember 2021. 

 

24789
Portrettbilde av Lars Sørgard som er tidligere konkurransedirektør.
Lars Sørgard, tidligere konkurransedirektør.
1825
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47667777