Medhold i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett har gitt Konkurransetilsynet medhold i saken om ulovlig samarbeid i forbindelse med anbudskonkurranser om pasienttransport for Oslo Universitetssykehus. Lagmannsretten reduserte imidlertid gebyrene.

– Vi er godt fornøyd med at lagmannsretten slår fast at anbudssamarbeidet var ulovlig. Det å få konkurranse om anbud er viktig. De to drosjeselskapene har samarbeidet, men kunne ha gitt hvert sitt anbud, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Lagmannsretten er enig med Konkurransetilsynet i at Ski Taxi SA og Follo Taxisentral SA hadde kapasitet til å inngi tilbud hver for seg i de to anbudskonkurransene, og det er da ulovlig for aktørene å samarbeide.

– Vi er tilfreds med at lagmannsretten deler Konkurransetilsynets syn på at dette er en formålsovertredelse slik tilsynet la til grunn i sitt vedtak. Samtidig registrerer vi at lagmannsretten mener gebyrene er for høye, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Lagmannsretten legger til grunn at Ski Follo Taxidrift AS må betale et overtredelsesgebyr på 1 million kroner, Follo Taxisentral SA et gebyr på 200 000 kroner, og Ski Taxi SA et gebyr på 100 000 kroner.

Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad