Medieeierskap til Konkurransetilsynet

Regjeringen foreslår at medieeierskap i fremtiden bare skal reguleres etter konkurranseloven.

Formålet med forslaget er å sørge for at mediebedriftene kan forholde seg til ett regelverk og ett tilsyn ved vurderingen av fusjoner og oppkjøp, skriver Kulturdepartementet i sin pressemelding.

Endringen i ansvaret for kontroll med medieeierskap har blitt mulig fordi regjeringen nå foreslår å legge om fusjonskontrollen til forbrukerstandard der hensynet til mediemangfold får økt betydning.

– Vi synes det er positivt at Konkurransetilsynet er gitt denne tilliten fra regjeringen ved kulturministeren og næringsministeren. Vi har gjennom flere saker i medienæringen opparbeidet god kompetanse på området. Tilsynet ser frem til god dialog med mediebedriftene rundt fremtidige endringer i eierskap, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.