Meyer til SSB

I statsråd i dag ble Christine Meyer utnevnt til ny administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå. Meyer tiltrer stillingen 1. september.

– Jeg gratulerer Christine Meyer med en ny og spennende jobb. Samtidig vil jeg takke henne for en veldig god innsats med et stort og viktig bidrag til konkurransepolitikken, sier ekspedisjonssjef Steinar Undrum i Nærings- og fiskeridepartementet. Undrum går umiddelbart i gang med rekrutteringsarbeidet for å sikre en ny og god konkurransedirektør til det viktige konkurransefeltet.

Meyer sier at hun er svært glad over å få muligheten til å lede SSB gjennom de seks neste årene.

– Med et stort behov for omstilling av norsk økonomi, blir det svært viktig å ha SSB som en sentral premissgiver for å kunne ta gode beslutninger, sier hun.

Med tiltredelse i SSB 1. september vil Meyer være aktivt tilstede som konkurransedirektør til og med fredag 28. august.

– Jeg har hatt fire fantastiske og givende år i Konkurransetilsynet og jeg kommer til å savne arbeidet med konkurransesaker og alle de dyktige medarbeiderne i tilsynet, sier Christine Meyer.

Meyer har vært konkurransedirektør i fire år, og er i permisjon som professor ved NHH.