Milliongebyr for kartell-virksomhet

Lukkede anbudskonkurranser kan legge til rette for karteller. Tre foretak får i dag milliongebyr fra Konkurransetilsynet for ulovlig samarbeid ved utføring av elektrotjenester for et helseforetak.

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om at Arro Elektro AS/Arro Holding AS («Arro»), Caverion Norge AS/Caverion Oyj («Caverion») og Ingeniør Ivar Pettersen AS/Pettersen AS («Pettersen») ilegges overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven i form av ulovlig anbudssamarbeid.

Offentlige midler
De tre elektroforetakene hadde en treårig rammeavtale med Vestre Viken Helseforetak i Drammensområdet. Gjennom rammeavtalen var de alene om å kunne inngi tilbud i lukkede minikonkurranser om elektrikertjenester. Når det arrangeres minikonkurranser inviteres de tre prekvalifiserte leverandørene i rammeavtalen til å levere tilbud i minikonkurransene.

Konkurransetilsynet har funnet det bevist at Arro, Caverion og Pettersen fordelte oppdrag mellom seg i forbindelse med inngivelse av anbud fra desember 2012 til oktober 2013. Det var på forhånd avtalt hvem som skulle vinne, mens helseforetaket trodde de mottok konkurransedyktige anbud.

– Saken viser at det å redusere antall tilbydere som kan inngi anbud i såkalte minikonkurranser kan legge til rette for karteller, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Samarbeidet har ført til at det utpekte foretaket, som skulle «vinne» minikonkurransen, kunne fastsette den prisen det ønsket på oppdraget uten risiko for at det ville foreligge konkurrerende anbud med lavere pris.

– Kartellavtaler er meget skadelig og medfører generelt at oppdragsgiver, i dette tilfellet et helseforetak, betaler mer enn nødvendig. Dette er urettmessig bruk av fellesskapets midler, sier prosjektleder Hanne Aanstad-Lund.

Får redusert gebyret
Caverion har søkt om amnesti (heretter kalt lempning). De er kun innvilget delvis lempning, fordi de søkte om dette etter at Konkurransetilsynet hadde vært på bevissikring. Delvis lempning betyr at foretaket får reduksjon i gebyret.

– Skjult samarbeid er vanskelig å avdekke, fordi det ofte foregår muntlig, og aktørene er opptatt av å skjule sporene sine. Siden Caverion har tilbudt bevis som har hjulpet Konkurransetilsynet i å oppklare saken, er de innvilget delvis lempning, sier Meyer.

Konkurransetilsynet har vedtatt at Caverion får gebyret redusert fra 2,40 millioner kroner til 1,44 millioner kroner.

Pettersen og Arro er ilagt gebyrer på henholdsvis 2,88 og 1,87 millioner kroner.