Milliongebyr for ulovlig samarbeid i forlagsbransjen

Konkurransetilsynet ilegger fire forlag til sammen 32 millioner kroner i gebyr for ulovlig samarbeid.

– Forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted Forlag har brutt konkurranseloven. De har samarbeidet om en kollektiv boikott av distributøren Interpress, og utvekslet konkurransesensitiv informasjon, sier settekonkurransedirektør Mads Magnussen.

Konkurransetilsynets vurdering er at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i massemarkedet for bøker. Dette markedet omfatter utsalgssteder for bøker som ikke er tradisjonelle bokhandlere, slik som kiosker, dagligvarebutikker og bensinstasjoner.

– De fire forlagene står for hoveddelen av leveransene av bøker til norske forbrukere. Boikotten gikk ut på å ikke levere bøker til én av to distributører. Den eneste reelle konkurrenten til Interpress var Bladcentralen, hvor alle de fire forlagene var eiere, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Milliongebyr
Aschehoug ilegges et gebyr på 9,66 millioner kroner, Cappelen Damm ilegges et gebyr på 9,1 millioner kroner, Gyldendal ilegges et gebyr på 7,88 millioner kroner og Vigmostad & Bjørke (eier av tidligere Schibsted Forlag) ilegges et gebyr på 4,56 millioner kroner. Forlagenes morselskap holdes solidarisk ansvarlig.

– Konkurransebegrensende samarbeid er et alvorlig brudd på konkurransereglene og gebyrene på til sammen 32 millioner kroner som er ilagt forlagene understreker dette, sier Nese.

Fra bevissikring til vedtak

  • Konkurransetilsynet gjennomførte 8. og 9. april 2014 bevissikring hos de involverte forlagene.
  • I etterkant av bevissikringen ble det gjennomført en rekke forklaringsopptak og et omfattende papir- og datamateriale ble gjennomgått, systematisert og analysert.
  • Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid ble sendt til selskapene 28. juni 2016.
  • Forlagene inngav hver sine merknader i løpet av september 2016.
  • Omsetningsverdien som ble lagt til grunn for beregning av gebyrene i varselet i 2016 for Gyldendal og Aschehoug var ikke korrekt. Dette har medført en økning i gebyrene for disse to forlagene. Varsel om dette ble sendt 27. januar 2017.
  • Konkurransetilsynet sendte endelig vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr i saken 22. mars 2017.

Settekonkurransedirektør i forlagssak

Nærings- og fiskeridepartementet har oppnevnt Mads Magnussen som settekonkurransedirektør for Lars Sørgard.

 

2277
Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Gjermund Nese.