Misvisende om Konkurransetilsynet og havvindsamarbeid

Konkurransetilsynet fraråder ikke fornuftige og nødvendige samarbeid om havvindparker, slik det hevdes i et innlegg i DN denne uken.

Skrevet av Rebekka Søvik, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet

Samarbeid om havvindparker er lovlige, så lenge de ikke begrenser konkurransen. Videre, og som fremhevet i tilsynets kronikk om samarbeid i havvindindustrien 27. januar, gir konkurransereglene rom for samarbeid som fører til en mer effektiv produksjon som kommer kundene til gode. Under visse forutsetninger vil også samarbeid som gjelder forskning og utvikling være tillatt.

Advokatene Siri Teigum, Bendik Christoffersen og June Snemyr antyder i innlegget 1. februar at Konkurransetilsynet har en teoretisk tilnærming til konkurranseretten. Dette mener vi er en feil oppfatning.

Konkurransetilsynet er opptatt av at det skal være en velfungerende konkurranse i havvind-industrien, til det beste for forbrukerne og for næringslivet. Konkurranse presser bedriftenes evne til å yte sitt beste, også når det gjelder å finne gode klimavennlige løsninger til lavest mulig kostnad.

Vi er også opptatt av at konkurranse ikke er ikke et mål i seg selv, men at målet er å oppnå en effektiv bruk av samfunnets ressurser. Samarbeid mellom bedrifter innenfor havvindindustrien kan bidra til en effektiv bruk av samfunnets ressurser. Men, som i alle andre bransjer, må bedriftene ta en konkret vurdering av lovligheten av samarbeidet, og sørge for å holde seg innenfor konkurransereglene.

Vi ønsker alle velkommen det grønne skiftet. Men det er like fullt viktig å sikre effektiv bruk av samfunnets ressurser, og konkurranse bidrar til innovasjon som er særlig viktig i slike grønne markeder. Konkurransereglene gjelder her på lik linje som i andre næringer.

 

Kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv 6. februar 2022.

36157
Portrettbilde av Rebekka Søvik
Rebekka Søvik, seniorrådgiver i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.