Ny episode av Konkurransepodden: EU og USA tar grep mot IT-gigantene – hva betyr det for oss i Norge?

USA vurderer oppsplitting av Facebook. Samtidig jobber EU med to nye lover som setter større krav til big-tech-selskaper som Apple og Google. Hva innebærer dette for oss som bruker tjenestene, og hva er egentlig problemet med selskapenes markedsmakt?

Det får du svar på i siste episode av Konkurransepodden. Konkurransedirektør Lars Sørgard forklarer hvorfor de to nye EU-lovene, Digital Service Act og Digital Market Act, vil få betydning også for oss i Norge.

– EU vil gi nye aktører større mulighet til å utfordre de eksisterende teknologigigantene. Blant annet vil de gjøre det vanskeligere for disse selskapene å favorisere sine egne tjenester og tvinge oss forbrukere til å velge bare ett produkt. Det kan gi større valgmuligheter for oss forbrukere fremover, sier Lars Sørgard.

Norske og nordiske konkurransemyndigheter har også kommet med innspill overfor EUs konkurransemyndigheter. Ett av innspillene er at fusjonskontroll er særlig viktig for å hindre store selskaper i å bli for dominerende.

– Vi mener EU-kommisjonen kan dra lærdom av systemet for fusjonskontroll i Norge, Sverige og Island. Vi har et system som gjør det mulig å gripe inn når store selskaper kjøper opp små aktører, såkalte elimineringsoppkjøp, sier Sørgard.

I denne episoden av Konkurransepodden får du også høre hvorfor amerikanske myndigheter nå ser annerledes på oppkjøpene Facebook gjorde av Instagram og Whatsapp i 2012 og 2014.

– Den gangen hadde ikke konkurransemyndighetene like stort fokus på skadevirkningene av disse oppkjøpene. Slik situasjonen er nå ser man at dersom Whatsapp og Instagram hadde forblitt uavhengige kunne det gitt brukere av disse tjenestene et bedre tilbud og større valgfrihet, sier Sørgard.

I denne episoden av Konkurransepodden får du også høre resultatene fra Konkurransetilsynets nye undersøkelse om norske selskapers bruk av algoritmer. Økonom Cathrine Evertsen forklarer hvordan norske bedrifter bruker overvåknings- og prisingsalgoritmer, og hvorfor selskaper må være bevisst på hvordan de bruker algoritmene.

Du kan høre Konkurransepodden i Acast >>

Du kan også høre podcasten i Itunes, Spotify eller der du foretrekker å høre podcast.

26166
Bilde av økonom Cathrine Evertsen og konkurransedirektør Lars Sørgard som sitter i studio..
Økonom Cathrine Evertsen her sammen med konkurransedirektør Lars Sørgard.