Ny episode av Konkurransepodden: Kan veiledning bedre konkurransen?

Norske bedrifter har selv ansvaret for ikke å bryte konkurranseloven. Men noen ganger kan bedrifter være usikre på hvordan de skal tolke loven. I Konkurransepodden forklarer vi hva slags veiledning Konkurransetilsynet kan gi. Og hvordan kan den mye omtalte stortingsmeldingen om dagligvaremarkedet eventuelt påvirke veiledningen?

I denne episoden forklarer juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad blant annet hva det betyr at konkurranseloven er en såkalt forbudslov.

– At konkurranseloven er en forbudslov innebærer blant annet at Konkurransetilsynet ikke har anledning til å gi en forhåndsklarering av konkrete forhold eller en type adferd. Men det vi kan gjøre er å veilede generelt om regelverket. Dette er også helt på linje med praksisen til konkurransemyndighetene i EU og i EØS-land, sier juridisk direktør i Konkurransetilsynet, Karin Stakkestad Laastad.

Det er mange som tar kontakt med Konkurransetilsynet for å be om råd og veiledning, både per telefon og epost. Mindre bedrifter har ofte mer behov for veiledning enn større foretak med god juridisk kompetanse.

– Det er visse typer adferd som er forbudt etter konkurranseloven. Derfor er det viktig at bedriftsledere gjør seg kjent med konkurranseloven på lik linje med annen lovgivning, som for eksempel skatteloven og arbeidsmiljøloven, sier Stakkestad Laastad.

Konkurransedirektør Lars Sørgard forklarer i podcasten også bakgrunnen for at konkurranseloven både i Norge og EU ble endret i 2004. Før endringen kunne bedriftene nærmest be om forhåndsgodkjenning av avtaler med konkurrenter.

– Erfaringen fra både Norge og EU var at systemet med blant annet forhåndsgodkjenning av avtaler fungerte dårlig. Det ble en opphopning av saker på grunn av lang saksbehandlingstid, og dermed opplevde bedrifter at det var vanskelig å få den klareringen de ønsket av konkurransemyndighetene. Endringen i 2004 førte til at bedriftene ble mer bevisstgjort fordi de ble nødt til å faktisk sette seg inn i konkurransereglene, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

I denne episoden kommer vi også inn på stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvaremarkedet. Hvordan kan den eventuelt påvirke tilsynets veiledning?

I tillegg tar vi for oss fenomenet elimineringsoppkjøp, såkalte killer acquisitions. Vår økonom Magnus Friis Reitan forklarer hva et elimineringsoppkjøp egentlig er, og hvorfor slike oppkjøp skaper hodebry for konkurransemyndigheter over hele verden.

Du kan høre Konkurransepodden i Acast >>

Konkurransepodden kan også høre i iTunes, Spotify eller der du foretrekker å høre podcast.

Bilde av fire personer som sitter i podcast-studio

 

Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>