Ny frist for vedtak om DNBs kjøp av Sbanken

Konkurransetilsynet har mottatt forslag til avhjelpende tiltak fra DNB i saken om oppkjøpet av Sbanken. I henhold til konkurranseloven forskyves dermed fristen for tilsynets endelige konklusjon med tre uker.

Konkurransetilsynet sendte varsel til selskapene 26. august om at tilsynet vurderte å stanse DNBs kjøp av Sbanken. Selskapene leverte sitt svar på Konkurransetilsynets varsel 16. september. Endelig frist for konklusjon i saken var opprinnelig 7. oktober.

– I alle slike oppkjøpssaker har selskapene anledning til å komme med forslag til tiltak som kan fjerne Konkurransetilsynets bekymringer for at konkurransen skal svekkes til skade for forbrukerne. Denne muligheten har DNB nå valgt å benytte seg av. Tilsynet vil nå gjøre en vurdering av de foreslåtte tiltakene, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Det følger av konkurranseloven at saksbehandlingsfristen forskyves med 15 virkedager når det kommer forslag til avhjelpende tiltak på dette tidspunktet i saken. Ny frist for vedtak er dermed torsdag 28. oktober.

– Det er ikke uvanlig at det kommer forslag til avhjelpende tiltak i denne typen saker. Noen ganger fører det til at oppkjøpet kan godkjennes, andre ganger ikke. Hva som blir utfallet i denne saken er for tidlig å si noe om. Vi kan heller ikke på dette tidspunktet gi ytterligere kommentarer til det konkrete forslaget til tiltak fra DNB, sier prosjektleder Katrine Amdam i Konkurransetilsynet.

Dette er saken:

*15. april 2021: Det blir kjent at DNB ønsker å kjøpe Sbanken

*20. mai 2021: Konkurransetilsynet får melding om den planlagte foretakssammenslutningen

*24. juni 2021: Konkurransetilsynet sender varsel til DNB og Sbanken om at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet.

*26. august 2021: Konkurransetilsynet sender nytt varsel om stans av DNBs oppkjøp av Sbanken, basert på nye vurderinger og analyser.

*16. september: DNBs og Sbankens frist til å svare på Konkurransetilsynets varsel

*6. oktober 2021: DNB kommer med forslag til avhjelpende tiltak

*7. oktober 2021: Konkurransetilsynets opprinnelige frist til å komme med endelig konklusjon i saken

*28. oktober 2021: Konkurransetilsynets utsatte frist for endelig vedtak etter innkomne forslag til avhjelpende tiltak

Bunke med kredittkort
31933
Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
35306
Katrine Amdam, jurist i Konkurransetilsynet.
Katrine Amdam, jurist i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77

Gjermund Nese,
Avdelingsdirektør, avdeling finans og kommunikasjon
gjne@kt.no
Pressebilder >>


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>