Konkurranseproblemer i avfallsmarkedet

En ny rapport av de nordiske konkurransemyndighetene peker på behov for økt bruk av konkurranse i avfallssektoren.

De nordiske konkurransemyndighetene har undersøkt konkurransesituasjonen i avfallssektoren, og sett på utfordringer og mulige løsninger for å skape en mer effektiv sektor.

– Konkurransetilsynet mener konkurranse i for liten grad brukes i avfallssektoren, noe som medfører høye kostnader og begrenset innovasjon, sier Øyvind Nilssen, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi.

 

Tiltak
Rapporten fremmer forslag til tiltak som vil kunne forbedre ressursbruken og bidra til at målene for gjenvinning kan nås effektivt:

Alle kommuner bør bruke anbudskonkurranser for å undersøke om markedet kan tilby bedre og billigere løsninger. Det bør legges til rette for at anbudskonkurransene blir best mulig, gjennom styrking av innkjøpsavdelinger, økt samarbeid mellom kommuner og sterke sentrale fagmiljøer.

– Avfall er ikke lenger et problem, men en ressurs. Noen kommuner er blitt flinke til å bruke konkurranse for å oppnå lavest mulig avfallsgebyr for sine innbyggere, samtidig som miljøhensyn ivaretas på en god måte. Men det er stort rom for forbedring i veldig mange kommuner, sier rådgiver Eivind Campbell Lillesveen.

 

Muligheter fremover

I et miljø- og avfallsperspektiv er sirkulær økonomi en helt ny tilnærming der færrest mulig av ressursene i avfallet går tapt. Ambisjonen om en sirkulær økonomi forutsetter betydelige endringer i avfallsbehandlingen. Konkurranse er et velprøvd virkemiddel for å skape optimal utnyttelse av samfunnets ressurser, og særlig til å drive frem innovative nyvinninger. EU har beregnet at sirkulær økonomi kan skape flere hundre tusen arbeidsplasser.

– Hele Europa skal øke gjenvinningsgraden, og norske selskaper kan gå foran i teknologirevolusjonen. Norge ligger langt fremme allerede, og dette er derfor en gyllen mulighet til å skape et nytt norsk industrieventyr, sier Campbell Lillesveen.

I tillegg til mer innovasjon vil økt bruk av konkurranse kunne medføre betydelige besparelser.

– Monopol, enten de er offentlige eller private, har mindre insentiv enn konkurranseutsatte foretak til kostnadsreduksjon og innovasjon. Studier viser at man på innsamling kan oppnå besparelser på mellom 10 og 47 prosent ved å konkurranseutsette. Gode anbudsprosesser er også viktig, og i Oslo har de nylig redusert sine kostnader med 40 prosent gjennom en grundig anskaffelsesprosess, sier Nilssen.

Her kan du lese rapporten i sin helhet.

Sirkulær økonomi

I motsetning til en lineær økonomisk modell, basert på at man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem via deponi/forbrenning, er en sirkulær økonomi basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i en sirkel hvor færrest mulig ressurser går tapt (closing the loop) – og hvor produktene og ressursene de består av blir høyt verdsatt.

En sirkulær økonomi har både økonomisk og miljømessig begrunnelse. Positive effekter ventes blant annet for biodiversitet og helse og en sikrere tilgang på ressurser. EU importerer i dag, i råmateriale-ekvivalenter, om lag halvparten av ressursene som forbrukes.

Fakta om avfallsbransjen i Norge:

  • 8000 sysselsatte i bransjen
  • 22 mrd i omsetning
  • Genereres over 11 millioner tonn avfall årlig
  • Det eksporteres over 1 million tonn årlig
Portrettbilde av Eivind Lillesveen i Konkurransetilsynet.
Seniorrådgiver Eivind Campbell Lillesveen.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon +47 476 67 777