Ny sjeføkonom i Konkurransetilsynet

Professor Jan Yngve Sand er tilsatt som sjeføkonom i Konkurransetilsynet, og tiltrer stillingen 1. oktober 2020. Sand kommer fra stillingen som professor ved OsloMet, og har tidligere vært professor ved Universitetet i Tromsø i en årrekke.

Jan Yngve Sands fagfelt er samfunnsøkonomi, og han har opparbeidet seg omfattende kompetanse innenfor konkurranseøkonomi. Han har hatt oppdrag i en rekke konkurransesaker som har gått for retten, både som økonomisk ekspertvitne, rettsoppnevnt sakkyndig og fagkyndig meddommer.

Sand har vært medlem av Konkurranseklagenemnda, og har omfattende administrativ erfaring og ledererfaring. Ved OsloMet har han vært leder for en faggruppe med 14 personer. Sand har også vært involvert i oppbyggingen av Handelshøgskolen i Tromsø.

– Vi er svært glad for at Jan Yngve Sand blir Konkurransetilsynets nye sjeføkonom. Hans kompetanse er svært godt tilpasset vårt behov, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Jan Yngve ser frem til å å jobbe Konkurransetilsynet.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som sjeføkonom i Konkurransetilsynet, og kjenner godt til den solide kompetansen som befinner seg i tilsynet, sier han.

 

Portrettfoto av Jan Yngve Sand, sjefsøkonom i Konkurransetilsynet.
Jan Yngve Sand, sjefsøkonom i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon:

Pressetelefon: 47 66 77 77


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>