Ny sjeføkonom i Konkurransetilsynet

Professor Lars Sørgard er tilsatt som sjeføkonom i Konkurransetilsynet, og tiltrer stillingen i august 2015.

Sørgard er 55 år og professor ved NHH, og har i en årrekke forsket innenfor feltet konkurransepolitikk. Ved NHH har han hatt ansvar for kursene konkurransepolitikk og konkurranserett.

Sørgard er styreleder ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning og styremedlem i Finanstilsynet. Videre har han deltatt i flere nasjonale utvalg som ekspert på konkurransefeltet.

Sørgard har vært en av initiativtakerne til etableringen av det konkurransepolitiske senteret Beccle, og han har også tidligere jobbet som sjeføkonom i tilsynet.

– Vi er svært glad for at Lars Sørgard blir Konkurransetilsynets nye sjeføkonom. Sørgard har et sterkt internasjonalt nettverk og er etter mitt skjønn den fremste økonomen innen det konkurransefaglige området i Norge, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.