Nye avhjelpende tiltak i TeliaSonera – Tele2

TeliaSoneria kom onsdag 14. januar med nytt forslag til avhjelpende tiltak i forbindelse med oppkjøpet av Tele2. Etter Konkurranseloven forlenges dermed saksbehandlingen. Ny og endelig frist for saken er torsdag 5. februar.

– Fristforlengelsen er lovbestemt og har sin bakgrunn i at partene har en rett til å få sine forslag til avhjelpende tiltak vurdert av Konkurransetilsynet. 5. februar vil være absolutt siste frist for avslutning av saken, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Konkurransetilsynet har ikke anledning til å si noe mer om innholdet i de avhjelpende tiltakene, men kan kontaktes dersom det er behov for generell prosessinformasjon.

Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Gjermund Nese.