Kommisjonen gjennomfører en høring om EUs konkurranseregelverk for teknologioverføringsavtaler.

Høringen gjennomføres som ledd i Kommisjonens evaluering av regelverket. Formålet er å samle inn informasjon om hvordan gruppefritaksforordningen for teknologioverføringsavtaler med tilhørende retningslinjer fungerer. Høringsinnspillene vil hjelpe Kommisjonen med å avgjøre om forordningen bør utløpe, forlenges eller revideres. Et eventuelt utkast til nytt regelverk vil bli gjenstand for en egen høring på et senere tidspunkt.

Innspill til Kommisjonens høring kan gis ved å benytte denne lenken:

2023 Technology Transfer (europa.eu)

Her finner man også mer detaljert informasjon om bakgrunnen for høringen.

Kommisjonens høring er åpen frem til 24. juli 2023.

Det bes om at uttalelser som inngis til Kommisjonen, sendes i kopi til Konkurransetilsynet. Kopi av eventuelle høringssvar kan sendes elektronisk til post@kt.no.