Offentlig høring om utkast til en ny kunngjøring

EU-kommisjonens utkast til kunngjøring om beskyttelse av fortrolige opplysninger i forbindelse med nasjonale domstolers private håndheving av EUs konkurranseregler

EU-kommisjonen har åpnet en offentlig høring om en ny kunngjøring som skal gi praktisk veiledning til nasjonale domstoler om hvordan domstolene kan beskytte fortrolige opplysninger som fremlegges som bevis i konkurransesaker. Kunngjøringen beskriver ulike måter fortrolige opplysninger kan gjøres tilgjengelige på samtidig som opplysningenes fortrolige karakter beskyttes. Kunngjøringen vil ikke være rettslig bindende for nasjonale domstoler og vil måtte anvendes innenfor rammen av det enkelte medlemslands nasjonale prosessregler.

Kommisjonen ber interesserte komme med innspill til utkastet til kunngjøring. Kommisjonens høring avsluttes 18. oktober 2019.

Mer informasjon om EU-kommisjonens høring >>

Konkurransetilsynet oppfordrer interesserte parter til å sende innspill direkte til Kommisjonen. Det bes om at uttalelser som inngis til Kommisjonen, sendes i kopi til Konkurransetilsynet. Kopi av eventuelle høringssvar kan sendes elektronisk til post@kt.no.

Høringsfrist: 18. oktober 2019

Kopi av eventuelle høringssvar kan sendes elektronisk til post@kt.no.