Offentlig høring:
Revisjon av EUs konkurranseregler for vertikale avtaler

Kommisjonen gjennomfører en offentlig høring der alle interesserte gis anledning til å uttale seg om Kommisjonens utkast til nytt gruppefritak for vertikale avtaler og utkast til reviderte vertikale retningslinjer.

Revideringen har pågått siden oktober 2018. Formålet er å tilpasse nåværende regler på spesifikke områder hvor Kommisjonens evaluering har avdekket at regelverket kan gjøres klarere, utfylles eller ikke er tilpasset dagens markedssituasjon. Se Kommisjonens pressemelding IP/21/3561 for ytterligere informasjon.

Informasjon om hvordan man inngir innspill til Kommisjonens høring, finnes her.

Kommisjonens høringen er åpen frem til 17. september 2021.

Det bes om at eventuelle uttalelser som inngis til Kommisjonen, sendes i kopi til Konkurransetilsynet. Kopi av eventuelle høringssvar kan sendes elektronisk til post@kt.no.