Offentlig høring: 

Revisjon av EUs konkurranseregler om horisontale avtaler

Kommisjonen gjennomfører en offentlig høring om revisjonen av gruppefritakene for F&U- og spesialiseringsavtaler med tilhørende horisontale retningslinjer. Høringen er en del av Kommisjonens pågående revidering som ble innledet i september 2019, for å sikre at reviderte regler er på plass når dagens regler utløper i desember 2022.

Revisjonen har som mål å sikre at næringslivet har klare retningslinjer for hvilke horisontale samarbeidsavtaler de kan inngå uten risiko for å bryte konkurranselovgivningen. Revisjonen har også til formål å forenkle Kommisjonens, nasjonale konkurransemyndigheters og nasjonale domstolers håndheving av konkurransereglene på dette området.

Høringen utgjør en del av Kommisjonens impact assessment fase hvor Kommisjonen ønsker innspill og synspunkter fra berørte parter før den utarbeider utkast til nytt regelverk på området. Den forutgående evalueringsfasen ble avsluttet i mai 2021 (se Kommisjonens pressemelding IP/21/2094). Kommisjonens utkast til nytt regelverk vil bli gjenstand for en egen høring i 2022.

Innspill til Kommisjonens høring kan gis ved å benytte denne lenken.

Her finner man også mer detaljert informasjon om bakgrunnen for høringen.

Kommisjonens høringen er åpen frem til 5. oktober 2021.