Offentlig høring: 

Revisjon av EUs konkurranseregler om horisontale avtaler

Kommisjonen har offentliggjort et veikart for revisjonen av reglene om horisontale avtaler. Formålet med initiativet er å revidere Kommisjonens gruppefritaksforordninger om F&U- og spesialiseringsavtaler og de tilhørende horisontale retningslinjene. Revisjonen har som mål å sikre at næringslivet har klare retningslinjer for hvilke horisontale samarbeidsavtaler de kan inngå uten risiko for å bryte konkurranselovgivningen. Revisjonen har også til formål å forenkle Kommisjonens, nasjonale konkurransemyndigheters og nasjonale domstolers håndheving av konkurransereglene på dette området.

Høringen om Kommisjonens veikart er åpen i 4 uker. Innspill vil bli tatt i betraktning av Kommisjonen med henblikk på å videreutvikle og finjustering initiativet. Mottatte innspill vil bli offentliggjort på Kommisjonens hjemmesider.

Innspill kan gis ved å benytte denne lenken:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13059-Revision-of-the-EU-competition-rules-on-horizontal-agreements_en

Her finner man også Kommisjonens Inception Impact Assessment som gir mer detaljert informasjon om bakgrunnen for høringen.

Frist for innspill er 5. juli 2021.