Offentleg journal

Offentleg journal frå Konkurransetilsynet gir oversikt over journalførte inn- og utgåande saksdokument og er tilgjengeleg i basen eInnsyn. Alle innbyggjarar kan be om innsyn i dokument via eInnsyn.

Åpne eInnsyn

Førespurnad om innsyn kan òg sendast direkte til Konkurransetilsynet post@kt.no

Kontakt Konkurransetilsynet:

Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

Epost: post@kt.no
Telefon: 55 59 75 00

Besøksadresse:
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen