Kronikk: Ønsker du å gjøre mer for å bidra til det grønne skiftet?

Vi er alle smertelig klar over at vi må gjøre noe for å bremse klimakrisen. Det kan være vanskelig å vite hva dette noe skal være. Et skritt i riktig retning for deg som forbruker kan være å ikke bare ville kjøpe bærekraftige produkter, men å faktisk gjøre det, dersom du har mulighet til det. Velger du derimot bort slike produkter kan vi ende opp med to skritt tilbake.

Kronikken er skrevet av avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen og seniorrådgiver Rebekka Søvik, begge i Konkurransetilsynet.

Som forbruker er det naturlig å velge det billigste produktet, eller det produktet som en er vant til. Bærekraftige produkter, for eksempel klær laget av naturmaterialer, miljømerkede produkter eller produkter som er produsert ved hjelp av ny, renere teknologi, er dessverre ofte litt dyrere. I tillegg kan bærekraftige produkter som er helt nye på markedet både være dyrere, men også føles uvant å kjøpe. En konsekvens av å velge vekk et bærekraftig produkt kan imidlertid være at bedrifter unngår å tilby dette. Hvorfor skal bedriftene bruke tid og penger på å utvikle mer bærekraftige produkter, og omstille til produksjon og distribusjon med mindre fotavtrykk, dersom kundene uansett ikke kjøper de mer bærekraftige produktene?

Staten skjerper nå miljøkravene når de skal gjøre innkjøp. De nye reglene som nylig har vært på høring gjør at staten skal vektlegge miljø, mot at de før selv kunne velge å vektlegge dette. Tilsvarende må du og jeg gjøre dersom vi vil ha flere bærekraftige produkter. Dersom bedriften vet at bærekraft lønner seg, fordi kundene faktisk kjøper produktet, vil det trigge innovasjon rundt bærekraftige produkt. Produktene vil gjerne bli billigere etter hvert som oppstartskostnadene ved å utvikle produktet eller å omstille produksjonen minker, og flere bedrifter konkurrerer om å tilby tilsvarende løsning eller produkt.

Tenk bare på den rivende utviklingen av elbiler. På få år har bilprodusenter dreid produksjonen fra bensin- og dieselbiler til elbiler, og det kommer stadig nye bilmodeller og bedre tilbud på markedet. Dette har skjedd fordi bileiere kjøper elbiler. Årsaken til økt etterspørsel etter elbiler kan være mange, og de gode økonomiske støtteordningene fra det offentlige har spilt en stor rolle. Poenget står seg likevel: økt etterspørsel fra kundene har ført til større og bedre tilbud.

Forbrukere har tradisjonelt tatt valg basert på pris og kvalitet, og bedriftene konkurrerer derfor om å ha de billigste og beste produktene for å kapre kunder. Bedrifter vil også konkurrere om å ha de mest bærekraftige produktene, dersom kundene tar valg basert på dette. Ditt valg skaper gode ringvirkninger. Et større og bedre utvalg av bærekraftige produkter gjør det lettere også for andre å ta gode valg, og det vil bidra mer for miljøet enn hva miljøgevinsten fra det enkelte kjøpet skulle tilsi.

Kronikken ble publisert i Bergens Tidende 1. april 2023

39244
Portrettbilde av Hanne Dahl Amundsen
Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
36157
Portrettbilde av Rebekka Søvik
Rebekka Søvik, seniorrådgiver i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.